Скинути завантажувач


УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  25.07.2019      2434
                                                                                                                     
 
Про схвалення проекту рішення
про добровільне приєднання Вістівської сільської територіальної громади до Калуської міської територіальноїгромади
 
м.Калуш
(п’ятдесят  восьма сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
 
     
 
Керуючись ч. 3 ст. 82 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ч. 3 розділу I Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднаннятериторіальнихгромад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення», ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Схвалити проект рішення «Про добровільне приєднання Вістівської сільської територіальної громади до Калуської міської територіальної громади» (додається) і подати в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію у визначені законодавством строки .
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Наталію Табачук.
 
 
 
Міський голова                                                                                                       Ігор Матвійчук

   СХВАЛЕНО
рішення міської ради
від  25.07.2019   № 2434  
 
Секретар міської ради
 
Роман Боднарчук
 
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 РІШЕННЯ       
  Проект

від                            №  
 
Про добровільне приєднання                                                                   м.Калуш
Вістівської сільської територіальної
громади до Калуської міської                                              (_______сесія сьомого
територіальної  громади                                                 демократичного скликання)
 
 
Враховуючи висновок Івано-Франківської обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від «__» _________ _____ року №_____, керуючись ч. 6 ст. 82 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ч. 3 розділу I Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднаннятериторіальнихгромад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення», ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Добровільно приєднати Вістівську сільську територіальну громаду Калуського району Івано-Франківської області до Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області.
 
2. Затвердили план організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальноїгромади, що додається.
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Ігор Матвійчук
 
 
 
 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від  _________   № _____  
 
Секретар міської ради
 
Роман Боднарчук
 
 
 
План організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальної громади
 
1. Провести розрахунки обсягу доходів та видатків Калуської міської об'єднаної територіальної громади після приєднання Вістівської сільської територіальної громади .
2. Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету органу місцевого самоврядування, що приєднується.
3. Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальної громади, що приєднується.
4. Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на території громади, що приєднується.
5. Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території громади, що приєднується, мережі підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства.
6. Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування Калуської міської територіальної громади після приєднання та підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні.
7. Визначити межі потенційного старостинського округу на території Вістівської сільської територіальної громади, що приєднується, для проведення виборів старости.