Скинути завантажувач


РІШЕННЯ
від  26.09.2019      2568
                                                                                                                     
Про  внесення змін в Програму 
реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші 
на 2019 рік
                                   
м.Калуш
(шістдесят друга сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
 
 
               Керуючисьст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання начальника управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради Богдана Грущака від 19.09.2019р. №01-10/302,  міська рада

ВИРІШИЛА:
 
               1. Внести зміни в Програму реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2019 рік, затверджену рішенням міської ради  від 20.12.2018р.№2002 «Про  Програму реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2019 рік» із внесеними змінами від 31.01.2019р. №2097, від 23.04.2019р. №2274, від 25.07.2019р. № 2443,а саме:
            1.1. Паспорт Програми реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2019 рік викласти в новій редакції (додається).
            1.2. Розділ Програми «Обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в новій редакції (додається).
            1.3. Додаток до Програми «Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми реконструкції  та будівництва  міських мереж водопостачання в м.Калуші на 2019 рік» викласти в новій редакції (додається).
               2.Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) передбачити кошти для фінансування даної Програми.
            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, та на заступника міського голови Руслану Вайду.
 
 
 
Міський голова                                                                             Ігор Матвійчук
                               
                                                                                           Затверджено
                                                                рішенням міської ради
                                                              від 26.09.2019 № 2568 

                                                                                         Секретар міської ради

                                                                                                           Роман Боднарчук

Зміни до Програми
реконструкції та будівництва міських мереж
водопостачання в м. Калуші на 2019 рік

Замовник Програми: Начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури Калусько їміської ради                             Грущак Б.Є.
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________
(підпис)
 
Керівник Програми:
 
Заступник міського голови 
   Вайда Р.Б.
 
 
 
_____________
(підпис)
 
 
 
 
 
              
 
ПАСПОРТ                                                                                                          Програми реконструкції та будівництва міських
        мереж водопостачання в м. Калуші на 2019 рік
 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.
2. Розробник програми:Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.   
3. Співрозробник програми:Комунальне підприємство «Водотеплосервіс».
4. Відповідальний виконавець програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.
5. Учасники програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.
6. Терміни реалізації програми: 2019 р.
6.1.Етапи фінансування програми (для довгострокових програм):-
7. Обсяги  фінансування програми: 6974,600тис. гривень
Роки Обсяги фінансування тис. грн.
 
Всього
в т.ч. за джерелами фінансування
Державний бюджет Міський бюджет Обласний бюджет Інше фінансування
2019р. 6974,600 - 6974,600 - -
8.Очікувані результати виконання програми: підвищення якості питної води,   поліпшення санітарної, епідеміологічної та екологічної ситуації в місті.
9.Термін проведення звітності: щоквартально.
 
 
Замовник Програм:
 
Начальник  управління будівництва та розвитку інфраструктури
Калуської міської ради                            Грущак Б. Є.           
                                                          
 
 
 
 
 
_____________
(підпис)
 
 
 
Керівник Програми:
 
Заступник міського голови 
                                  Вайда Р.Б.
 
 
_____________
(підпис)
 
 
 
 
  
 
 
Обсяги та джерела фінансування Програми
 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:
               - коштів Державного бюджету України;
               - коштів місцевих  бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;
                - коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;
                - зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.
     Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів Державного та місцевих  бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.
     Кошти Державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік.
Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради подає щороку під час підготовки проекту місцевого бюджету на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з місцевого бюджету з урахуванням пропозицій міськвиконкому.
     Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить  6974,600тис. гривень з місцевого бюджету. Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми наведена у додатку до Програми.

 
Додаток до програми 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми реконструкції  та будівництва  міських
 мереж водопостачання в м.Калуші на 2019 рік

 
Назва замовника: Управління будівництва  та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет обласний бюдж державний бюджет інше фінансування
Проведення робіт з будівництва та реконструкції водопроводів в                                           м. Калуші  2019 2019 6974,600 6974,600
2019р. 2019 2019 6974,600 6974,600
Реконструкція водопроводу по вул. Симеренка в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 31,000 31,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
Нове будівництво  водопроводу по вул. Верховинській в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 953,000 953,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
Нове будівництво  водопроводу по вул. Галечко в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 370,000 370,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Відоняка в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 437,600 437,600 Покращення  якості водопостачання споживачів
Реконструкція водопроводу по вул. Колеси в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради       189,000   189,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій   в м. Калуші Івано-Франківської області                                                                                                        Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради    4 964,000   4964,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
в тому числі:                                            Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій   в м. Калуші Івано-Франківської області               - І черга                                                        4 646,608   4646,608
Реконструкція аварійного водопроводу по вул. Шота Руставелі в м.Калуш Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради         30,000   30,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
                     Замовник  Програми                                                
Начальник управління                                                                     Грущак Б. Є.                          ________________
                       Керівник Програми                                                                          
Заступник міського голови                                                                 Вайда Р. Б.                            _______________