Скинути завантажувач

РІШЕННЯ
від  26.09.2019      2571
                                                                                                                     
Про внесення змін до Програми
капітального ремонту сходових кліток житлових будинків міста Калуша на 2018-2020 роки                                   
м.Калуш
(шістдесят друга сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
 
 
 
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.71,91 Бюджетного кодексу України,відповідно до рішення міської ради від 21.12.2018р. №2022 «Про бюджет міста Калуша на 2019рік», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Внести зміни до Програми капітального ремонту сходових кліток житлових будинків міста Калуша на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради №1246 від 21.12.2017р., а саме:
                1.1. Внести зміни в перелік заходів, обсягів та джерела фінансування, згідно з додатком.
               1.2.Викласти п.7 паспорта Програми в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Руслану Вайду та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
 
Міський голова                                                                        Ігор Матвійчук
 
 
 
          Затверджено
рішенням міської ради
від 26.09.2019 № 2571
 
Секретар міської ради
___________Роман Боднарчук
 
 
 
 
Зміни  до Програми
капітального ремонту сходових кліток житлових
будинків міста Калуша на 2018-2020 роки
 
 
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
 
Юрій Рекунов
 
 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови
 
 
Руслана Вайда
 
 
 
  
 
Зміни в Паспорті
Програми капітального ремонту сходових кліток житлових будинків міста Калуша на 2018-2020 роки
 
 
7. Обсяги фінансування програми ( млн.грн.) 18,00
 
Роки
Обсяги фінансування, млн.грн.
Всього в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
2018 5,050 ---- 5,050  
2019 6,850   6,850  
2020 6,100   6,100  
Всього 18,00   18,00  
 
Додаток до Програми
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми капітального ремонту сходових кліток житлових будинків міста Калуша на 2018-2020 роки
Назва замовника Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, млн. грн.
№з/п  
Найменування заходу
 
Виконавець
Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, млн..грн.  
Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет обласний бюджет Інші джерела
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
 
Капітальний ремонт сходових кліток житлових будинків
 
 
 
 
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
 
2018
 
 
 
2018
 
 
 
 
5,050
 
 
 
 
5,050
 
 
 
 
-
 
 
-
Покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання;
    Сприяння створенню ОСББ-власної управлінської структури для вирішення проблем утримання будинків;
     Забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»;
   Реалізація принципів сталого розвитку суспільства та поліпшення стану житлового фонду міста в цілому.
2019 2019 6,850 6,850 - -
2020 2020 6,100 6,100 - -
    Всього 18,0 18,00      
 
Керівник програми            _Р.Б.Вайда_                      _____________
                                                           (П.І.Б)                                                 (підпис)
 
Замовник програми           Ю.І.Рекунов                   _____________
                                                  (П.І.Б)                                              (підпис)