ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 287

Про Програму  фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша на 2020 рік

 
Про Програму  фінансування робіт                              (_________  сесія  сьомого      
з розроблення проектів землеустрою                        демократичного  скликання)
щодо відведення земельних ділянок
під прибережні захисні смуги річок
Сівка та Млинівка на території
міста Калуша на 2020 рік
 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Земельним кодексом України, Водним кодексом України, враховуючи протокольне  рішення від 04.10.2017 року № 3, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська  рада
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити Програму фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша на 2020 рік  (додається).
           2. Визначити головним виконавцем Програми фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша на 2019 рік комунальне підприємство «Земельно - кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради» та головним розпорядником коштів виконавчий комітет Калуської міської ради.
 3. Фінансовому управлінню Калуської міської ради передбачати в міському бюджеті кошти на 2020 рік.
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики  та посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
Міський голова                                                                                  Ігор Матвійчук                           
 
 
 
 
                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  рішенням міської ради
                                                                             від ___.___. 20___  р. №_____
 
                                                     Секретар міської ради         _______  Роман Боднарчук
 
 
Програма
 фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша на 2020 рік
 
 
 
Замовник  Програми
 
Начальник земельного відділу
Калуської міської ради                         Володимир Мельник               ______
                                          (підпис)
 
Керівник  Програми
 
Перший заступник
міського голови                                    Галина Романко                         ______
                                             (підпис)
 
 
ПОГОДЖЕНО
 
Начальник управління
економічного розвитку міста               Юрій Соколовський         ___________
                                                                                                             (підпис)
                                       
Начальник фінансового управління
Калуської міської ради                        Леся Поташник                        __________   
                                                                                                          (підпис)
 
Головний спеціаліст з питань
правового забезпечення ради             Іван Коцан                      __________   
                                                                                                           (підпис)
 
 
 
 
 
 
Паспорт Програми фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша на 2020 рік
 
 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) - земельний відділ Калуської міської ради
2. Розробник програми - земельний відділ Калуської міської ради
3. Співрозробники програми –
4. Відповідальний виконавець програми – комунальне підприємство «Земельно - кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради»
5. Учасники програми: земельний відділ Калуської міської ради, відділ у справах архітектури і містобудівного кадастру Калуської міської ради, комунальне підприємство «Земельно - кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради», фінансове управління Калуської міської ради
6. Термін реалізації програми – 2020 рік.
7. Етапи фінансування програми (для довгострокових програм) -
8. Обсяги фінансування програми (тис. грн.) – 80,0 тис. грн
 
Роки Обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього в т.ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
2020
 
        80,0
       
-
 
80,0
 
-
 
Всього 80,0 - 80,0 -
 
9. Очікувані результати виконання програми – визначення прибережних захисних смуг річок Млинівка та Сівка на території міста Калуша.
 
10. Термін проведення звітності – щоквартально.
 
 
 
Замовник  Програми
___________________                         _______________               ______
                                          (підпис)
Керівник  Програми
_________________                         ________________                       _____
                                             (підпис)
 
                                                                                                                                       
                                                             Програма
фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша на 2020 рік.
 
 
                                                         І.  Існуючий стан
 
           Розробляється проект землеустрою щодо  відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша.
     
                                                    ІІ. Мета
 
           З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.
           Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.
 
 
                                                  ІІІ.  Висновки
 
           Прибережні захисні смуги встановлюються для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок Сівка та Млинівка.
                      
 
                                                 ІV. Фінансування
 
       Орієнтовна вартість робіт для розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережними захисними смугами річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша, становить 80,0 тис. грн.
 
 
                                       V. Очікувані результати
                                               заходів Програми
 
           Визначення прибережних захисних смуг дасть можливість встановити певне обмеження у користуванні та розпорядженні земельними ділянками прибережних захисних смуг та передбачити більш суворий режим господарської діяльності вздовж річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша.
 
 
 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
 
 
Назва замовника:  земельний відділ Калуської міської ради
 
№ п/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет обласний бюджет інші джерела
1. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша КП «Земельно-кадастрове госпрозрахункове бюро» Калуської міської ради  
2020
 
 
2020
 
 
80,0
 
 
80,0
 
 
 
-
-
 
-
-
Визначення прибережних захисних смуг річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша
  Всього - - - 80,0 80,0 - - -
 
 
 
Замовник  Програми
___________________                         _______________               ______
                                          (підпис)
 
Керівник  Програми
_________________                         ________________                       _____
                                             (підпис)