РІШЕННЯ № 1871

Про внесення змін до “Комплексної Програми профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік»

УКРАЇНА
                     КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  25.10.2018    №  1871
                                                                                                                     
Про внесення змін до “Комплексної
Програми профілактики злочинності,
співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік»
 
м.Калуш
(сорок  сьома  сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
 
 
                Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 року № 1621-ІV (зі змінами і доповненнями), на виконання Комплексної Програми профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік та з метою ефективного використання коштів, відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до “Комплексної Програми профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік”, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 1240, а саме:
Зменшити:
- пункт 1 «Утримання громадського формування Калуська «Міська варта» переліку заходів, обсяги та джерела фінансування Програми на суму 96,5 тис. грн. (додається).
Збільшити:
- пункт 4 «Покращення матеріально-технічної бази, перевезення призовників на строкову військову службу, мобілізованих, демобілізованих Калуського ОМВК» на суму 6,5 тис. грн.
- пункт 5 «Покращення матеріально-технічного стану Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області» на суму 90,0 тис. грн.
 
2. Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) передбачити кошти на відповідне фінансування в 2018 році управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (Ігор Головатчук).
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Галину Романко.
 
 
Міський голова                                                                             Ігор Матвійчук
 
 
 
               ЗАТВЕРДЖЕНО
           рішенням міської ради
           від 25.10.2018  № 1871
            Секретар міської ради
 
                        Роман Боднарчук
 
 
 
 
 
Зміни до Комплексної Програми профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік
 
 
 
 
Замовник Програми            
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій
Калуської міської ради                            Головатчук І.М.    ______________
 
 
Керівник Програми               
Перший заступник
міського голови                                         Романко Г.В.           _______________
 
Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника:  управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
 
Назва програми: Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік

з/п
 
Найменування заходу програми
 
Виконавець
 
Термін виконання
Орієнтовні обсяги фінансування
тис. грн.
 
 
Очікувані результати
роки місце-
вий
бюджет
облас-
ний
бюджет
держав-
ний
бюджет
інше фінансу-
вання
Всього
за 2018
 
1 2 3 4 5 6       7 8
1. Утримання громадського формування Калуська «Міська варта» Управління  з питань НС міської ради, фінансове  управління міської ради 2018 2018
 
2473,7       2563,7  
4. Покращення матеріально-технічної бази, перевезення призовників на строкову військову службу, мобілізованих, демобілізованих Калуського ОМВК Управління  з питань НС міської ради, фінансове  управління міської ради 2018 2018 62,0       62,0  
5. Покращення матеріально-технічного стану Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Управління  з питань НС міської ради, фінансове  управління міської ради 2018 2018 236,0       236,0  
  Всього по Програмі       3113,0       3113,0  
 
 
Замовник програми:          Головатчук Ігор Миколайович                                                  ___________________
 
Керівник програми:          Романко Галина Василівна                                                      ____________________