РІШЕННЯ № 1872

Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік


УКРАЇНА
                  КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  25.10.2018    №  1872
                                                                                                                     
Про внесення змін до бюджету
міста Калуша на 2018 рік.
 
м.Калуш
(сорок  сьома  сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 1258 «Про бюджет міста Калуша на 2018 рік», розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації та обласної ради від 27.09.2018р. № 558/688-р «Про внесення  змін до розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 26.02.2018року № 100/117-р «Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони природнього середовища бюджету (зі змінами)», протокол засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради від 05.10.2018 року №67 та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни в доходи міського бюджету:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг доходівна 1 196 472 гривень, у тому числі:
- по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 946 472 гривень;
- по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів » на суму 250 000 гривень;
1.2. Спеціального фонду:
Збільшити обсяг доходів на 1 050 482 гривень, у тому числі:
- по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення » на суму 750 482 гривень;
- по коду 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 120 000 гривень.
- по коду 33010400 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу» на суму 180 000 гривень.
 
2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:
2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради внести зміни в бюджетні призначення , а саме:
- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 200 000 гривень (капітальний ремонт даху харчоблоку).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 200 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації)» (Програма розроблення генерального плану  міста Калуша на 2017-2018 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 400 000 гривень .
Здійснити перерозподіл, а саме:
- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 р.) зменшити бюджетні призначення відповідно збільшити бюджетні призначенняпо спеціальному фонду (бюджету розвитку).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 13 440 гривень.
- за КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень.
- КТПКВКМБ 2100 «Стоматологічна допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень.
2.2. Управлінню освіти Калуської міської ради внести зміни в бюджетні призначення , а саме:
- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму10 800 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗОШ  №8);
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 10 800 гривень.
 - за КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду  на суму 486 482 гривень (проведення гідродинамічного очищення каналізації закладів дошкільної освіти).
Здійснити перерозподіл зменшивши бюджетні призначення, а саме:
- за КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 558,56 гривень (поточні видатки).
- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 167 711 гривень (поточні видатки),
- за КТПКВКМБ 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 5 900 гривень (інші виплати населенню) .
Збільшити бюджетні призначення, а саме:
- за КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 100 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування.)
- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 144 161 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування.)
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 144 261 гривень.
- за КТПКВКМБ 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 2 758,56 гривень.
- за КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (інклюзивно-ресурсний центр)» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 27 150 гривень (оплата праці та нарахування) .
- за КТПКВКМБ 0160 «» збільшити бюджетні призначення на суму 29 000 гривень (поточні видатки).
Здійснити перерозподіл, а саме зменшивши бюджетні призначення:
- за КТПКВКМБ 3012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 3 000 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 3032 «» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 56 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 3242 «по загальному фонду (видатки споживання) на суму 54100 гривень.
Збільшити бюджетні призначення:
- за КТПКВКМБ 3011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 3 000 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 3160 « по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 90 100 гривень.
2.4. Управлінню в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради внести зміни в бюджетні призначення , а саме:
- за КТПКВКМБ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (Програма фінансової підтримки громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання )на суму 235 000 гривень (ФК «Калуш»-200000грн., БК «Калуш»-35000грн.).
Здійснити перерозподіл, а саме:
- за КТПКВКМБ 5011«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» збільшити по загальному фонду (видатки споживання)на суму 30 000 гривень;
- за КТПКВКМБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей» зменшити по загальному фонду (видатки споживання)на суму 30 000 гривень.
2.5. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення на суму 1 729 672 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 0160 «житлово-комунального господарства по загальному фонду (видатки споживання) )на суму 1 800 гривень (оплата судового збору) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 21 000 гривень ((придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 21 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання) 287 630 гривень (оплата послуг (крім комунальних).
- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 991 242 гривень.
- за КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 199 000 гривень (одержувачам коштів КП «Калушавтодор»).
Здійснити перерозподіл, а саме зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів Управлінню житлово-комунального господарства за КТПКВКМБ 6017 «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (Програма стимулювання створення та підтримки об"єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2019 роки) на суму 98 305 гривень, відповідно збільшивши по одержувачу коштів ОСББ «Богдан Хмельницький» .
2.6.Управлінню з питань надзвичайних ситуацій здійснити перерозподіл , а саме :
- за КТПКВКМБ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік)) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму96 500 гривень.
- за КТПКВКМБ 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» (Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік)) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 96 500 гривень.
2.7. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста збільшити бюджетні призначення на суму 136 000 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку)на суму 71 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 65 000 гривень. Субвенцію з обласного бюджету Калуському міському бюджету по спеціальному фонду в сумі 2 700 000 гривень за КТПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» викласти у новій редакції:
- на виготовлення проектно-кошторисної документації з ліквідації джерел забруднення підземних вод та рекультивації порушених земель на території гірничо-технологічних об’єктів колишнього Калуського калійно-магнієвого виробництва(Домбровський кар’єр із зовнішніми відвалами розкривних порід №1 та № 4, хвостосховище № 1, хвостосховище № 2, шламонакопичувач – 1 850 000гривень;
- на запровадження системи екологічного  моніторингу впливу колишнього калійно-магнієвого виробництва з метою запобігання  виникнення надзвичайної ситуації – 475 000 гривень;
- на моніторингові спостереження впливу хвостосховищ дослідної фабрики на засолення грунтових вод та розробку рекомендацій з усунення негативного впливу на довкілля – 185 000 гривень;
- на проведення моніторингових спостережень за динамікою деформацій, визначення карстових утворень земної поверхні на  підроблених територіях  в м. Калуш – 190 000 гривень.
2.8. Управлінню економічного розвитку міста внести зміни в бюджетні призначення, а саме:
- за КТПКВКМБ 0160 «» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 20 000 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
- за КТПКВКМБ 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» (Програма розвитку автотранспорту загального користування м.Калуша на 2017-2019 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 43 330 гривень, відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку) (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 63 330 гривень.
- за КТПКВКМБ 7693 «» (Програма стимулювання населення, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів  до  ефективного використання енергетичних  ресурсів та енергозбереження на  2018-2020 роки )зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 200 000 гривень .
2.9. Фінансовому управлінню міста здійснити перерозподіл бюджетних призначень за КТПКВКМБ 0160 «» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку)на суму 12 000 гривень відповідно зменшивши по загальному фонду (видатки споживання).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 12 000 гривень.
        
3. Затвердити фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
 
 
 
Міський голова                                                                             Ігор Матвійчук

 

ДОДАТКИ

1 Додаток 1-1872.pdf Переглянути
2 Додаток 2(об`єкти) 1872.pdf Переглянути