РІШЕННЯ № 2504

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2019 рік

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  29.08.2019      2504
                                                                                                                     
Про внесення змін до Програми
фінансової підтримки спорту
вищих досягнень та громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2019 рік
 
м.Калуш
(шістдесят перша сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
            Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указів Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1320-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року»  та з метою  формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, задоволення потреб кожного жителя міста у створенні належних умов для занять фізичною культурою і спортом, матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої молоді, сприяння вдосконаленню найбільш перспективних молодих спортсменів міста, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань гуманітарної роботи та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету  та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до міської Програми фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018  № 2000, зі змінами від 27.06.2019 № 2385 (додається) , а саме:
- збільшити обсяги фінансування для громадської організації Баскетбольний клуб «Калуш»» на 120 тис. грн. та викласти в новій редакції Паспорт програми, фінансове забезпечення Програми та перелік заходів (додаються);
-  по тексту Програми суму «3 180,6 тис. грн.» замінити на « 3 300,6 тис. грн.»
 
            2. Фінансування заходів Програми у 2019 році здійснювати за рахунок коштів міського бюджету.
            3. Фінансовому управлінню міської ради (Лесі Поташник) передбачити кошти на фінансування Програми.
            4. Визначити головним виконавцем і розпорядником коштів Програми фінансової підтримки громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2019 рік управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту міської ради (Михайло Клим).
            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Любов Максимович.
 
Міський голова                                                                  Ігор Матвійчук
 
 
 
 
Затверджено
                                                                                                          рішенням міської ради
                                                                                                          від  29.08.2019   № 2504
 
 
Секретар міської ради
 
______Роман Боднарчук
 
 
Зміни до Програми фінансової підтримки спорту вищих досягнень та
громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2019 рік
 
 
 
 
 
 
Замовник Програми
 
Начальник управління в справах сім’ї, молоді,  фізкультури та спорту міської ради
 
 
 
 
 
______________
 
 
 
 
 
Михайло Клим
 
 
Керівник Програми
 
Заступник міського голови
 
 
 
 
_______________
 
 
 
 
Любов Максимович
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. Калуш
2019 рік
 
 
 
 
Паспорт
Програми фінансової підтримки громадських спортивних організацій
 в місті Калуші на 2019 рік
 
1. Ініціатор розроблення програми Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури  і спорту міської ради
2. Розробник програми Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури  і спорту міської ради
3. Співрозробник програми --------
4. Відповідальний виконавець Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури  і спорту міської ради
5. Учасники програми Спортсмени-кандидати на стипендію
ГО Футбольний клуб «Калуш»
ГО Баскетбольний клуб «Калуш»
ГО Баскетбольний клуб «Калуш-Баскет-Захід»
ГО Хокейний клуб «Олімпія»
ГО Хокейний клуб «Калуський легіон»
ГО «Калуш біжи»
ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів»
ГО «Шлях воїна»
ГО «Торнадо»
ГО «Калуська асоціація боксу»
ГО «ДЮФК «Ігровець»»
6. Термін реалізації програми 2019 рік
7. Обсяги фінансування програми 3 300,6 тис. грн.
 
Роки Обсяги фінансування
Всього, тис.грн. в т.ч. за джерелами фінансування, тис.грн.
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
2019 3 300,6 - 3 300,6 -
 
8. Очікувані результати програми                    покращення спортивного результату
 
9. Термін проведення звітності              щоквартально
 
 
Замовник Програми
Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури
і спорту міської ради                                                        ________ Михайло Клим 
 
 
Керівник Програми Заступник міського голови       ________ Любов Максимович
 
 
 
 
Фінансове забезпечення Програми, строки виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
Обсяг коштів міського бюджету, необхідний для реалізації Програми  – 
3 300,6 тис. грн.:
 
КПКВК Найменування тис. грн.
1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні ГО Футбольний клуб «Калуш» 1 800,0
ГО Баскетбольний клуб «Калуш» 470,0
ГО Хокейний клуб «Олімпія» 50,0
ГО Хокейний клуб «Калуський легіон» 220,0
ГО Спортивний клуб «Калуш-Баскет-Захід» 70,0
ГО «Калуш біжи» 70,0
ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів» 150,0
ГО «Шлях воїна» 50,0
ГО «Торнадо» 40,0
ГО «Калуська асоціація боксу» 100,0
ГО «ДЮФК «Ігровець»» 150,0
Стипендії міського голови 130,6
           
Строк дії Програми – 2019 рік.
 
 
 
 
Замовник програми                                                                              Михайло Клим
 
 
Керівник програми                                                                       Любов Максимович
 
 
 
 Додаток до Програми
 
 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
Назва замовника – Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради
 
№ з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн..
 
Очікувані результати
роки Всього за пропозицією організації в т.ч. за джерелами фінансування
 
міський бюджет обласний бюджет інші джерела
1. Фінансова підтримка ГО Футбольний клуб «Калуш» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 1 800,0 1 800,0 - - Покращення спортивного результату
2. Фінансова підтримка ГО Баскетбольний клуб «Калуш» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 470,0 470,0 - - Покращення спортивного результату
3. Фінансова підтримка ГО Хокейний клуб «Олімпія» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 50,0 50,0 - - Покращення спортивного результату
4. Фінансова підтримка ГО Хокейний клуб «Калуський легіон» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 220,0 220,0 - - Покращення спортивного результату
5. Фінансова підтримка ГО Спортивний клуб «Калуш-Баскет-Захід»» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 70,0 70,0 - - Покращення спортивного результату
6. Фінансова підтримка ГО «Калуш біжи» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 70,0 70,0 - - Покращення спортивного результату
7. Фінансова підтримка ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 150,0 150,0 - - Покращення спортивного результату
8. Фінансова підтримка ГО «Шлях воїна» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 50,0 50,0 - - Покращення спортивного результату
9. Фінансова підтримка ГО «Торнадо» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 40,0 40,0 - - Покращення спортивного результату
10. Фінансова підтримка ГО «Калуська асоціація боксу» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 100,0 100,0 - - Покращення спортивного результату
11. Фінансова підтримка ГО «ДЮФК «Ігровець»» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 150,0 150,0 - - Покращення спортивного результату
12. Стипендії міського голови Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту поточний рік 2019 130,6 130,6 - - Покращення спортивного результату
Разом: 3 300,6 3 300,6  
 
Замовник Програми
Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури
і спорту міської ради                                                                   ________ Клим М.В.
 
Керівник Програми
Заступник міського голови                                                        ________ Максимович Л.М.