РІШЕННЯ № 2503

Про зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші на 2019 рік

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  29.08.2019      2503
                                                                                                                     
Про зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші на 2019 рік м.Калуш
(шістдесят перша сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
 
 
     
          Розглянувши лист ТОВ «Калуський Нафтохімік», відповідно до ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 1990 зі змінами  від 23.04.2019 № 2265, від 27.06.2019 № 2380, а саме :
  • Пункт 7.8 «Розробка та укладення договорів про співпрацю із засобами масової інформації» викласти в новій редакції:
  •      по тексту програми пункт 7.8 «798 000» замінити на «858 000»;
-  у паспорті програми замінити загальну суму програми «7678,6» на «7738,6».
            2. Координацію роботи з реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші на 2019 рік покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючого справами виконкому згідно з розподілом функціональних обов’язків.
 
            3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Ма’ряну-Божену Постоловську.
 
 
Міський голова                                                                   Ігор Матвійчук
 
 
 
 
 
                                                                           
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської  ради
від 29.08.2019  №  2503     
Секретар міської ради
 
                    Роман Боднарчук   
           
 
 
 
 
Зміни  до  Програми
розвитку  місцевого  самоврядування
в  м.Калуші  на  2019 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замовник  Програми                       Гумен І.М.                      ______
                                                           (П.І.Б.)                        (підпис)
 
Керівник  Програми                        Постоловська М.-Б.Т.   ______
   (П.І.Б.)                       (підпис)
 
  
 
Паспорт Програми
 розвитку місцевого самоврядування  в м.Калуші на 2019 рік
 
 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) відділ бухгалтерського обліку і звітності міської ради
2. Розробник програми відділ бухгалтерського обліку і звітності міської ради
3. Співрозробники програми  виконавчий комітет міської ради, виконавчі органи міської ради
4. Відповідальний виконавець програми  Виконавчий комітет Калуської  міської ради
5. Учасники програми: депутати міської ради, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, організаційний відділ, відділ архітектури та містобудівного кадастру, посадові особи органів місцевого самоврядування, громадські та релігійні організації, органи самоорганізації населення, Асоціація міст України, територіальні громади, з яким укладені угоди про партнерство та ін..
6. Термін реалізації програми 31 грудня 2019 року.  ______________________________________
7. Обсяги фінансування програми (тис.грн)    -  7  738,6
 
Рік Обсяги фінансування
Всього в т.ч. за джерелами фінансування  , тис.грн.
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
2019 7 738,6 - 7 738,6 -
 
8. Очікувані результати виконання програми:
         Виконання Програми сприятиме розвитку місцевого самоврядування в місті, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальною громадою, громадськими організаціями питань місцевого значення, підвищення професійного рівня депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування міста.
 
9. Термін проведення звітності:
- щоквартально;
- кінцевий звіт про результати виконання Програми до 30 січня 2020 р.
 
 
 
Замовник  Програми                                Гумен І.М.                                        ______
   (П.І.Б.)                                     (підпис)
Керівник  Програми                                 Постоловська М.-Б.Т.                   ______
                                                (П.І.Б.)                                                    (підпис)
 

Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника  Калуська  міська  рада
№ з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконан ня Орієнтовані обсяги фінансування, грн. Очікувані результати
всього в т.ч. за джерелами фінансування  
міський бюджет обласний бюджет інші дже-рела  
7.8. Розробка та укладення договорів про співпрацю із засобами масової інформації відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю протягом року 858 000 858 000     Підвищення рівня інформованості громадян про діяльність органів місцевого самоврядування
 
 
 
Замовник  Програми                                                 Гумен І.М.                                                    _______
             Керівник  Програми                                                  Постоловська М.-Б.-Т.                                 _______