РІШЕННЯ № 2507

Про внесення змін до бюджету м. Калуша на 2019 рік


УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  29.08.2019      2507
                                                                                                                     
Про внесення змін до бюджету м. Калуша на 2019 рік м.Калуш
(шістдесят перша сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Бюджетним кодексом України, рішенням 50 сесії міської ради від 21.12.2018р. «Про бюджет м. Калуша на 2019 рік» №2022 та враховуючи клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
            1. Внести зміни в доходи міського бюджету:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг доходів  на 1 519 000 гривень, у тому числі по:
- коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 1 357 200 гривень.
- коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 161 800 гривень.
 
2. Затвердити фінансування міського бюджету на 2019 рік згідно з  додатком 1.
 
3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема :
 
3.1.
3.1.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 60 000 гривень(оплата послуг(крім комунальних)).
3.1.2. Управління соціального захисту Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (Міська програма соціального захисту на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання)  000 гривень(інші виплати населенню).
3.1.3.Управлінню в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 5062«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2019 рік) по загальному фонду (видатки споживання) збільшити бюджетні призначення на суму 120 000 (БК «Калуш»).
  1. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»(Програма капітального ремонту сходових кліток житлових будинків міста Калуша на 2018-2020 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 28 000 гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 28 000 гривень
- за кодом бюджетної програми 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «ЖЕО №1» на 2019 рік).
- за кодом бюджетної програми 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «ЖЕО №4» на 2019 рік).
- за 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 398 000 гривень (одержувач коштів КП «Калушавтодор»).
3.1.5. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 3 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
3.1.6.Управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Комплексна програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 110 000 гривень.
 
3.2. Спрямувавши залишок коштів спеціального фонду(екологічного податку) , що склався на 01.01.2019 року сумі 452 628 гривень, а саме:
3.2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду в сумі 398 000 гривень(оплата послуг(крім комунальних)).
3.2.2 Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста господарства Калуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду в сумі 54 628 гривень.
 
3.3. Здійснити перерозподілбюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
3.3.1. :
- за кодом бюджетної програми 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» (Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2019 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 000 гривень (інші виплати населенню).
3.3.2. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 6011«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 200 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
 - за кодом бюджетної програми 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» » зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 200 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2019 рік)(оплата послуг (крім комунальних)).
3.3.3. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста:
- за кодом бюджетної програми 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 142 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 110 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 7330 «Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 32 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
 
4. Пункт 3.1.1. рішення 58 сесії міської ради від 25.07.2019р. «Про внесення змін до бюджету м. Калуша на 2019 рік» №2449 викласти в новій редакції:
« Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 150 000 гривень  (продукти харчування)»
5. Фінансовому управлінню міської ради (Л.Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
 
6. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язківіпостійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
 
 
 
Міський голова                                                                             Ігор Матвійчук

 

ДОДАТКИ

1 Додаток 1-2507.pdf Переглянути
2 додаток 2-2507.pdf Переглянути