РІШЕННЯ № 2624

Про внесення змін до «Програми охорони навколишнього природного середовища міста Калуша до 2020 року»

РІШЕННЯ
від  31.10.2019      2624
                                                                                                                     
Про внесення змін до «Програми
охорони навколишнього природного
середовища міста Калуша до 2020 року»
 
                                     
м.Калуш
(шістдесят четверта сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
         З метою проведення ефективної, цілеспрямованої діяльності з організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів міста, на виконання статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації від 13.09.2019 року № 457 «Про призначення розпорядників та одержувачів коштів», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до «Програми охорони навколишнього природного середовища міста Калуша до 2020 року», затвердженої рішенням міської ради від 30.06.2016 № 333, зі змінами від 31.01.2019 № 2087, від 28.02.2019 № 2159, від 23.04.2019 № 2273, від 23.05.2019 № 2329, від 25.07.2019 №2440, від  29.08.2019 року № 2497, від 26.09.2019 року №2567, а саме:
- паспорт Програми викласти в новій редакції;
            - п.2 «Реконструкція берегоукріплення р. Чечва в с. Пійло від ПК 22+68 до ПК 23+76 та лівого берега інфільтраційного басейну №1 на водозаборі «Добровляни» Калуського району» розділу 7 Водопостачання КП «Водотеплосервіс» зменшити фінансування на суму 2043,914 тис. грн. по міському бюджету (згідно з додатком).
           
2. Фінансовому управлінню міської ради (Поташник Л.В.) передбачити кошти на відповідне фінансування природоохоронних заходів Програми.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Галину Романко.
 
 
 
Міський голова                                                                 Ігор Матвійчук
 
 
 
 
  ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від  31.10.2019   № 2624
 
Секретар міської ради
 
           Роман Боднарчук
 
 
 
 
 
Зміни до Програми
охорони навколишнього природного середовища
міста Калуша до 2020 року
 
 
 
 
 
Замовник Програми:
 
Начальник управління
з питань надзвичайних
ситуацій міської ради                               Головатчук І. М.           _____________
 
 
Керівник Програми:
 
 
Перший заступник
міського голови                                        Романко Г. В.        ___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Паспорт
Програми охорони навколишнього природного середовища
міста Калуша до 2020 року
 
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської  міської ради.
2. Розробник Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.
3. Співрозробники та головні розпорядники коштів Програми: управління житлово-комунального господарства міської ради, управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, управління освіти міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради.
4. Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.
5. Учасники Програми: ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «Синтра», ВФ ДПЗД «Калуська ТЕЦ», ДП «КДЕЗ ІХП НАН України», управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради, КП «Калушавтодор», КП «Екосервіс»,  КП «Екоресурс», КП «Водотеплосервіс», ДП «НДІ Галургії».
6.Термін реалізації Програми: 5 років.
            6.1. Етапи  реалізації Програми: І етап - 2016-2017 роки, ІІ етап – 2018-2020 роки.
            7. Обсяги фінансування Програми: 582924,394 тис. грн.
 
 
 
Роки
Обсяги фінансування
тис. грн.
 
всього
в т.ч. за джерелами  фінансування
обласний бюджет міський бюджет Державний бюджет інше фінансування
2016 30397,703 2890,34 3600 19481,19 4426,173
2017 75105,772 13774,13 8781,658 35254,346 17295,638
2018 97904,323 44270,996 13836,082 35366,787 4430,458
2019 310520,88 11820,496 12641,628 281379,004 4679,752
2020 68995,716 9992,578 5475,188 52492,4 1035,55
Всього по Програмі 582924,394 82748,540 44334,556 423973,727 31867,571
 
8. Очікувані результати виконання Програми
            Виконання заходів Програми дасть змогу:
- покращити екологічний стан міста;
- підвищити рівень безпеки проживання в місті;
- зменшити кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- забезпечити раціональне використання та охорону земельних ресурсів від забруднення та виснаження;
- зменшити обсяги використання води та рівні забруднення поверхневих та підземних вод шкідливими стоками;
- підвищити рівень діяльності у сфері поводження з твердими побутовими та промисловими відходами;
- запобігати негативному впливу стихійних явищ природного та техногенного походження.
 
9. Термін звітності: щоквартально.
 
 
 
Замовник Програми:         Головатчук Ігор Миколайович              __________
 
 
 
Керівник Програми:          Романко Галина Василівна                                 __________
 
                                                                                              Додаток
 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
Назва замовника: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради                           
 
 

з/п
Найменування заходу програми Виконавець Тер
мін вико
нання
Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. Очікувані результати
роки всього міський бюджет обласний бюджет Державний бюджет інше фінансу
вання
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
7. Водопостачання КП «Водотеплосервіс»
 
2 Реконструкція берегоукріплення р. Чечва в с. Пійло від ПК 22+68 до ПК 23+76 та лівого берега інфільтраційного басейну №1 на водозаборі «Добровляни» Калуського району УЖКГ міської ради,
КП «Водотепло
сервіс»
2017-2019 2017-2019
в т. ч
2017
2018
2019
 
 
1062,269
 
 
1062,269
-
-
 
-
 
 
-
-
-
- 1062,269
-
 
1062,269
-
-
 
 
- Покращення якості водопостачання споживачів
Всього по розділу 7:       30494,391 - 2100,0 28294,485 99,906  
Всього по Програмі:       582924,394 44334,556 82748,54 423973,727 31867,571    
 
 
 
Замовник Програми:                                                 Головатчук Ігор Миколайович                         _____________
 
 
Керівник Програми:                                                    Романко Галина Василівна                                ______________