ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Юрій Соколовський

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

17.11.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 984
 Про внесення змін до  Програми залучення інвестицій   та міжнародного співробітництва Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

   
      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації державної політики у сфері інвестиційної та міжнародної діяльності в Калуській міській територіальній громаді та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до  Програми залучення інвестицій та міжнародного співробітництва Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 25.08.2022 №1534, (зі змінами), а саме:
 1.1збільшити обсяги фінансування Програми у 2024 році на 1700,0 тис.грн.
 1.2 викласти п.7  Паспорта  Програми та п.6 Переліку заходів, обсяги та джерела фінансування Програми у новій редакції (додаються).
2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.
 
 
                  Міський голова                                                          Андрій  НАЙДА  
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
                                                                                              рішення міської ради
                                                                                            ___________№_________
                                                                                              Секретар міської ради
 
___________ Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
           
 
Зміни до Програми  
залучення інвестицій та міжнародного співробітництва Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
 
 
 
Замовник Програми
Начальник управління
економічного розвитку міста                       Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ______________          
Керівник Програми
Заступник міського голови                          Богдан  БІЛЕЦЬКИЙ_________________
 
ПОГОДЖЕНО
Управління економічного
 розвитку міста міської ради                        Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  ______________
 
Фінансове управління
міської ради                                                      Леся ПОТАШНИК    ________________
 
Юрист                                                                Іван   КОЦАН    _____________________          
 
 
 
 
 
п.7 Паспорта Програми   залучення інвестицій та міжнародного співробітництва Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
 
Обсяги фінансування Програми   (6691,0 тис. грн.)
 
Роки Обсяги фінансування тис.грн
Всього в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет бюджет Калуської міської територіальної громади інші джерела
2023-2025 6691,0 - 6691,0 -
в т. ч. - -
2023 681,0 - 681,0 -
2024 5155,0 - 5155,0 -
2025 855,0 - 855,0 -
 
 
Замовник Програми                                   Юрій    СОКОЛОВСЬКИЙ ______________
 
Керівник Програми                                    Богдан     БІЛЕЦЬКИЙ       _______________
 
 
 
 
Додаток до Програми
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування  Програми залучення інвестицій та міжнародного співробітництва Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
Назва замовника: Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради
№ з/п Найменування
 заходу
Виконавець Термін
виконан-ня
Орієнтовані обсяги фінансування  тис. грн. Очікувані
результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
бюджет Калуської міської ТГ обласний бюджет інші
джерела
6.
 
 
 
 
Забезпечення  співфінансу-вання для участі у проєктах, грантах, вітчизняних та міжнародних програмах, в тому числі спів фінансування заходів пов’язаних із
- створенням, будівництвом та забезпеченням функціону-вання амбулаторії за адресою с. Боднарів вул. Галицька, 21
-модернізацією медичного обладнання для надання хірургічних послуг у комунальному  некомерційному підприємстві "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області"
 
Управління економічного розвитку
міста  міської ради
Структурні підрозділи, бюджетні установи та організації, комунальні підприємства Калуської міської ради, в тому числі Комунальне некомерційне підприємство Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради
Протягом року 2023-2025
в т. ч.    2023    2024
2025
3500,0
 
 
100,0
3000,0
400,0
3500,0
 
 
100,0
3000,0
400,0
- - Залучення додаткових коштів на соціально-економічний розвиток громади; розвиток міжнародного співробітництва; стимулювання розвитку місцевого бізнес-середовища громади
 
Структурні підрозділи, бюджетні установи та організації, комунальні підприємства Калуської міської ради Протягом року В т. ч.
2023
100,0 100,0 - -
Комунальне некомерційне підприємство Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради. Протягом року В т. ч.
2024
 
2600,0
 
 
 
 
 
2600,0
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
Комунальне некомерційне підприємство  «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» 1700,0 1700,0
Структурні підрозділи, бюджетні установи та організації, комунальні підприємства Калуської міської ради 400,0 400,0 - -
Структурні підрозділи, бюджетні установи та організації, комунальні підприємства Калуської міської ради Протягом року В т. ч.
2025
400,0 400,0 - -
Всього 2023-2025
в  т.ч.
2023    2024    2025
6691,0
 
 
681,0
5155,0
855,0
6691,0
 
 
681,0
5155,0
855,0
 
          
           Замовник Програми                                               Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ     _____________________
   
           Керівник Програми                                               Богдан БІЛЕЦЬКИЙ  ___________________________