ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Любов Джуган

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

17.11.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 985
Про внесення змін до цільової програми «Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

Про внесення змін до цільової програми
«Розвиток культури Калуської міської
територіальної громади на 2023-2025 роки»
 
 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державні цільові програми», рішення Івано-Франківської обласної ради «Про регіональну цільову комплексну програму «Культура Івано-Франківщини» на 2022-2026 роки» від 10.09.2021 № 228-9/2021, з метою забезпечення ефективного розвитку галузі культури у Калуській міській територіальній громаді, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:
  1. Внести зміни до цільової програми «Розвиток культури Калуської
міської територіальної громади на 2023-2025 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням Калуської міської ради від 29.09.2022 №1591 (зі змінами від 23.02.2023 №1918, від 29.06.2023 №2239, від 26.10.2023 №2625), а саме:
  1.1. збільшити обсяг фінансування пункту 1 розділу І. «Збереження об’єктів культурної спадщини та пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок, горельєфів, барельєфів, тощо) на території Калуської міської територіальної громади» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми на 97 500,00 грн. (дев’яносто сім тисяч пятсот гривень 00 коп.);
   2. Викласти пункт 7 Паспорта Програми, пункт 1 розділу І. «Збереження об’єктів культурної спадщини та пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок, горельєфів, барельєфів, тощо) на території Калуської міської територіальної громади» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми у новій редакції (додається).
    
    3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління культури, національностей та релігій міської ради (Любов Джуган).
              4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Надію Гуш.
                          
Міський голова                                                                             Андрій НАЙДА
 
 
Зміни до цільової програми
«Розвиток культури Калуської міської територіальної громади
 на 2023-2025 роки»
 
 
Замовник Програми:
Начальник управління культури,                                                                                    національностей та релігій                                                                                
Калуської міської ради                                                  Любов ДЖУГАН
 
 
Керівник Програми:
Заступник міського голови                                            Надія ГУШ                                       
 
 
 
 
Пункт 7 Паспорта Програми (нова редакція)
 
        7. Обсяги фінансування Програми:
 
Програмні обсяги фінансування, тис.грн.
Роки Всього в т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет Бюджет Калуської міської територіальної громади Інші джерела
2023 5 867,1 580,0 5 287,1 -
2024 6 683,76 - 6 683,76 -
2025 4 049,0 - 4 049,0 -
 2023-2025 16 599,86 580,0 16 019,86 -
 
 
 
Замовник Програми:
Начальник управління культури,                                                                                    національностей та релігій                                                                                 
Калуської міської ради                                                             Любов ДЖУГАН
 
 
Керівник Програми:
Заступник міського голови                                                      Надія ГУШ
                                                                                                                                                                       Додаток до рішення
Перелік заходів, обсягів та джерела фінансування цільової програми
«Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»
Назва замовника: Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

з/п
Найменування заходу Виконавці Термін виконання
 
Програмні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
Рік Всього тис. грн. в т.ч. за джерелами фінансування:
Обласний бюджет Бюджет Калуської
міської територіальної громади
Інші дже-рела фінан-сування
І. Збереження об’єктів культурної спадщини та пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок, горельєфів, барельєфів, тощо) на
території Калуської міської територіальної громади
1. Забезпечення виконання заходів із
обліку (виявлення, наукове вивчення,
класифікація, реєстрація),
запобігання руйнуванню або
заподіянню шкоди, забезпечення
захисту, збереження, утримання,
відповідного використання,
консервації, реставрації,
упорядкування прилеглої території,
ремонту та музеєфікації об'єктів
культурної спадщини і пам’ятних
знаків, які знаходяться на території
Калуської міської територіальної
Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради   2023 - 2025
роки
2023 348,5 - 348,5 - Популяризація
культурно-історичного
надбання громади.
Виявлення нових
даних про об’єкти
культурної спадщини
та пам'ятні знаки,
забезпечення
збереження їх
належного стану
2024 156,0 - 156,0 -
2025 60,0 - 60,0 -
2023-2025 564,5
 
564,5
ВСЬОГО:   2023 - 2025
роки
2023 5 867,1 580,0 5 287,1 -
2024 6 683,76 - 6 683,76 -
2025 4 049,0 - 4 049,0 -
2023-2025 16 599,86 580,0 16 019,86 -
 
 Замовник Програми:  
 Начальник управління культури, національностей
 та релігій Калуської міської ради                                                                                                                                              Любов ДЖУГАН
 
 Керівник Програми:
 Заступник міського голови                                                                                                                                                         Надія ГУШ