ХРОНОЛОГІЯ РОЗГЛЯДУ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 76

Про надання згоди на виготовлення ( розробку) проектно-кошторисної документації "Проекту технічної рекультивації шламонакопичувачів колишньої сульфатно-збагачувальної фабрики в районі вулиці Об"їзної і відвалу №4 Домбровського кар"єру, ліквідації провальних карстови воронок на внутрікар"єрному полі з використанням суглинків та солевмісних глин відвалу "Галда №4-Солянка" в місті Калуші"