ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

X

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер:

1175

Дата реєстрації:

19.03.2021

Проголосовано:

25.03.2021 16:10:49

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1175


 

 

Про внесення змін до Програми               

фінансування робіт у сфері земельних                   

відносин Калуської міської територіальної

громади на 2021-2023 рр.

          

                                   

          Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань будівництва та землеустрою, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада

ВИРІШИЛА :

            1. Внести зміни до Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр. затвердженої рішенням Калуської міської ради від 17.12.2020 № 131 «Про Програму фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.», із внесеними змінами  від 19.02.2021 №260, а саме:

1.1. Пункт 8 Паспорта Програми, Розділ IV Фінансування Програми, Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми викласти у новій редакції (додається) .

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та  постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.

 

Міський голова                                                                                 Андрій Найда     

                

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  міської  ради

від ________2021  р. №______

 

                                                                                Секретар міської ради

                                                                              ____________ Віктор Гільтайчук

 

 

 
Зміни до Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин  Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.

 

 

Замовник  Програми

 

Начальник управління

земельних відносин

міської ради                                           Володимир Мельник               ______

 

                                          (підпис)

Керівник  Програми

 

Перший заступник

міського голови                                    Мирослав Тихий                        ______

                                            (підпис)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Начальник управління

економічного розвитку міста          Ю.В. Соколовський              __________                                                                   (П.І.Б.)                               (підпис)

 

 

Начальник фінансового

управління міської ради                 Л. В. Поташинк                      __________

                                                              (П.І.Б.)                                   (підпис)

 

 

Заступник начальника з

правового забезпечення

роботи Ради                                    І. А. Коцан                             ___________                                                              (П.І.Б.)                                    (підпис)

 

 

 

 
Пункт 8 Паспорта Програми у новій редакції, а саме:

 

8. Обсяги фінансування програми (тис. грн) – 1800,9 тис. грн.
Роки Обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього в т.ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджет бюджет територіальної громади інші джерела
2021-2023
в т.ч.  2021 - 890,9 -
        2022 - 450,0 -
       2023 - 460,0 -
Всього - 1800,9 -

 

 

 

 
Розділ IV Фінансування у новій редакції, а саме:

 

ІV. Фінансування

         Орієнтовна вартість Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр., становить 1800,9 тис. грн.

 

 

 
Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми (нова редакція)

 

Назва замовника:  Управління земельних відносин Калуської міської ради


№ п/п Найменуван

ня заходу
Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
бюджет міської ТГ облас-

ний бюджет
інші джерела
1 Створення обмінного файлу ХМL для внесення до автоматизованої системи Держаного земельного кадастру відомостей про межі адмііністра

тивно-територіаль

ної одиниці
Управління земельних відносин Калуської міської ради  

2021-2023
 

2021-2023,

в т. ч.

2021

2022

2023
 

240,0

 

 

40,0

100,0

100,0
 

240,0

 

 

40,0

100,0

100,0
 

-

 

 

-

-

-
 

-

 

 

-

-

-

 
Внесення відомостей про межі населених пунктів Калуської міської територіальної громади до автоматизованої системи Держаного земельного кадастру
2 Проведен

ня робіт з норматив

ної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської ТГ 
Управління земельних відносин Калуської міської ради  

2021-2023
 

2021-2023,

в т. ч.

2021

2022

2023
 

665,9

 

 

465,9

100,0

100,0
 

665,9

 

 

465,9

100,0

100,0
 

-

 

 

-

-

-
 

-

 

 

-

-

-
Реалізація вимог земельного законодавства з приводу проведення  норматив

ної грошової оцінки земель та     збільше

ння  надхо

джень до  місцево

го бюджету від плати за землю
3 Розроблення документацій із землеуст

рою на земельні ділянки, які виділені пільговій категорії населення Калуської міської ТГ
Управління земельних відносин Калуської міської ради

 
 

2021-2023
 

2021-2023,

в т. ч.

2021

2022

2023
 

130,0

 

 

20,0

50,0

60,0
 

130,0

 

 

20,0

50,0

60,0
 

-

 

 

-

-

-
 

-

 

 

-

-

-
Забезпечення земельними ділянками пільгову категорію населення Калуської міської ТГ
4 Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, послуги з надання юридичних консультацій Управління земельних відносин Калуської міської ради

 
 

2021-2023
 

2021-2023,

в т. ч.

2021

2022

2023
 

765,0

 

 

365,0

200,0

200,0
 

765,0

 

 

365,0

200,0

200,0
 

-

 

 

-

-

-
 

-

 

 

-

-

-
Захист інтересів Калуської міської територіальної громади  в судовому порядку з питань, що належать до компетен

ції управління
Всього - 2021-2023 2021-2023,

в т. ч.

2021

2022

2023
1800,9

 

 

890,9

450,0

460,0
1800,9

 

 

890,9

450,0

460,0
-

 

 

-

-

-
-

 

 

-

-

-
-

 

 

 

Замовник  Програми

__________________                         В. А. Мельник                      ________

                                  (підпис)

 

Керівник  Програми

_________________                             М. В. Тихий                        ________

                                 (підпис)