ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1843

                                                                                   
 
РІШЕННЯ
Про внесення змін до Програми
охорони навколишнього природного
середовища на 2020-2022 роки
 
            З метою проведення ефективної, цілеспрямованої діяльності з організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів міста, на виконання статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»,відповідно до листа КП «Водотеплосервіс» від 06.10.2021 №04-08/648, листа Калуського районного відділу ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» від 13.09.2021 №14.1-15/481 та службової записки управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради від 29.07.2021 №01.1-09/554, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, постійної комісії власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 2802, зі змінами від 17.12.2020 №112, від 25.02.2021 №278, від 25.03.2021 №342, від 28.04.2021 №432, від 27.05.2021 №516, від 24.06.2021 №605, від 29.07.2021 № 670, від 26.08.2021 №742 від 29.09.2021 №863, а саме:
1.1. Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми викласти в новій редакції (додається);
1.2. Паспорт Програми викласти в новій редакції (додається).
2. Фінансовому управлінню міської ради (Поташник Л.В.) забезпечити відповідне фінансування за рахунок коштів міського бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
Міський голова                                                                                       Андрій Найда
 
      ЗАТВЕРДЖЕНО
     рішенням міської ради
_________________ № _______
Секретар міської ради
___________Віктор Гільтайчук
 
Зміни до Програми
охорони навколишнього природного середовища
на 2020-2022 роки
 
 
Замовник Програми:
 
Начальник управління
з питань надзвичайних
ситуацій міської ради                               Дембич І.І. _____________
 
 
Керівник Програми:
 
 
Перший заступник
міського голови                                        Тихий М.В.           ___________
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
Управління економічного
розвитку міста                                                     Соколовський Ю.В.       _____________
 
 
 
Фінансове управління                               Поташник Л.В.             ___________
 
 
 
Заступник начальника з правового
забезпечення роботи ради                       Коцан І.А.                     ___________
 
Паспорт
Програми охорони навколишнього природного середовища
на 2020-2022 роки
 
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської  міської ради.
2. Розробник Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.
3. Співрозробники та головні розпорядники коштів Програми: управління житлово-комунального господарства міської ради, управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради.
4. Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.
5. Учасники Програми: управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Калушавтодор», КП «Екоресурс», КП «Водотеплосервіс»
6.Термін реалізації Програми: 3 роки.
            6.1. Етапи реалізації Програми: І етап – 2020 рік. ІІ етап -2021 рік, ІІІ етап - 2022 рік.
7. Обсяги фінансування Програми: 140998,492 тис. грн.
 
 
Роки
Обсяги фінансування, тис. грн.
 
всього
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет бюджет міської тер. громади Державний бюджет інше фінансування
2020 35204,412 13124,1 7517,0 13425,0 1138,312
2021 33236,480 22346,680 7317,0 - 3572,8
2022 72557,6 6200,0 5657,6 12500,0 48200,0
Всього по Програмі 140998,492 41670,780 20491,6 25925,0 52911,112
 
8. Очікувані результати виконання Програми
            Виконання заходів Програми дасть змогу:
- покращити екологічний стан міста;
- підвищити рівень безпеки проживання в місті;
- зменшити кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- забезпечити раціональне використання та охорону земельних ресурсів від забруднення та виснаження;
- зменшити обсяги використання води та рівні забруднення поверхневих та підземних вод шкідливими стоками;
- підвищити рівень діяльності у сфері поводження з твердими побутовими та промисловими відходами;
- запобігати негативному впливу стихійних явищ природного та техногенного походження.
 
9. Термін звітності: щорічно, щоквартально.
 
Замовник Програми:      Дембич Іван Іванович                               __________
        
Керівник Програми:       Тихий Мирослав Васильович                     __________
 
 
 
№     п/п Назва заходу Програми Виконавець Рік виконання Зміни План з врахуванням змін
Передбачено Програмою Зміни, що вностяься (+,-)
1 2 3   4 5 6
  3.  Охорона і раціональне використання водних об’єктів
6.1 Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації міста Калуш Івано-Франківської області, в тому числі: (згідно переліку, що додається) УЖКГ міської ради,
КП «Водотеплосервіс»
2021 500,0 500,0
Міський бюджет
0,0
  5. Моніторинг навколишнього природного середовища
3. Проведення моніторингових досліджень навколишнього природного середовища на території Калуської міської територіальної громади відповідно до звернень громадян та Калуської міської ради УНС міської ради 2022 0,0 +49,0
Міський бюджет
49,0
6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу
3 Поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території Калуської міської територіальної громади УЖКГ міської ради 2022 0,0 200,0
міський бюджет
 
+200,0
Обл. бюджет
200,0
 
 
200,0
Всього:  

Порівняльна таблиця змін, що вносяться

п/п
Найменування лінійних об’єктів мереж водовідведення Орієнтовна
вартість (грн.)
 з ПДВ
1 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по м-н Шептицького,4 в м.Калуш Івано-Франківської області 44349,60
2 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Винниченка,10 в м.Калуш Івано-Франківської області 48764,10
3 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по  вул. Каракая,4 в м.Калуш Івано-Франківської області 47528,40
4 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Фінська,46 в м.Калуш Івано-Франківської області 48688,00
5 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Пушкіна,4 в м.Калуш Івано-Франківської області 45834,00
6 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Сівецька,8-10 в м.Калуш Івано-Франківської області 47207,35
7 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Будівельників,9 в м.Калуш Івано-Франківської області 46509,00
8 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Хіміків,34 в м.Калуш Івано-Франківської області          48645,00
9 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по  вул. С.Стрільців,23 в м.Калуш Івано-Франківської області 43874,00
10 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. В.Стуса,1 в м.Калуш Івано-Франківської області 15979,00
11 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. В.Стуса,3 в м.Калуш Івано-Франківської області 32395,00
12 Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі  на території КНС №2 в м.Калуш Івано-Франківської області 30226,00
 
Усього за напрямом 0,0 0,0 0 0 0
3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів
1.1 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади УЖКГ міської ради 2020-2022       в т. ч.  2020-2022        в т.ч.  2571,0 2071,0 500,0 - - Ліквідація шкідливої дії води під час повені та паводків
2020 2020 821,0 821,0 - - -
2021 2021 1150,0 650,0 500,0 - -
2022 2022 600,0 600,0 - - -
1.2 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану   річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади  УЖКГ міської ради 2020-2022       в т. ч.  2020-2022        в т.ч.  5005,0 1005,0 4000,0 Ліквідація шкідливої дії води під час повені та паводків
2020 2020 - - - - -
2021 2021 4505,0 505,0 4000,0 - -
2022 2022 500,0 500,0 - - -
2 Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади   УЖКГ міської ради 2020-2022       в т. ч.  2020-2022        в т.ч.  1800,0 1800,0 Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
2020 2020 600,0 600,0 - - -
2021 2021 600,0 600,0 - - -
2022 2022 600,0 600,0 - - -
3 Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК0+00-ПК2+00, ПК3+69-ПК13+44) в м.Калуш Івано-Франківської області  УБРІ міської ради 2020-2021       в т. ч.  2020-2021       в т. ч.  395,0 395,0 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
2020 2020 200,0 200,0 - - -
2021 2021 195,0 195,0 - - -
4 Берегоукріплення річки Млинівка в житловому масиві Підгірки в м.Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) УБРІ міської ради 2020 2020 3500,0 - 3500,0 - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
5 Реконструкція  каналізаційної насосної станції № 3 на вул. Євшана в м. Калуш, Івано-Франківської області»  УЖКГ міської ради, КП "Водотеплосервіс" 2020-2021       в т. ч.  2020-2021      в т.ч.  11439,93 599,0 5340,93 5500,0 - Покращення якості водопостачання споживачів
2020 2020 5500,0 - - 5500,0 -
2021 2021 5939,93 599,0 5340,93 - -
6 Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації міста Калуш Івано-Франківської області УЖКГ міської ради, КП "Водотеплосервіс" 2020 2020 700,0 700,0 - - - Покращення якості водопостачання споживачів
6.1 Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації міста Калуш Івано-Франківської області, в тому числі: УЖКГ міської ради, КП "Водотеплосервіс" 2021 2021 500,0 500,0 - - - Покращення якості водопостачання споживачів
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по м-н Шептицького,4 в м.Калуш Івано-Франківської області 44,35 44,35
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Винниченка,10 в м.Калуш Івано-Франківської області 48,76 48,76
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по  вул. Каракая,4 в м.Калуш Івано-Франківської області 47,53 47,53
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Фінська,46 в м.Калуш Івано-Франківської області 48,69 48,69
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Пушкіна,4 в м.Калуш Івано-Франківської області 45,83 45,83
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Сівецька,8-10 в м.Калуш Івано-Франківської області 47,21 47,21
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Будівельників,9 в м.Калуш Івано-Франківської області 46,51 46,51
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Хіміків,34 в м.Калуш Івано-Франківської області 48,65 48,65
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по  вул. С.Стрільців,23 в м.Калуш Івано-Франківської області 43,87 43,87
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. В.Стуса,1 в м.Калуш Івано-Франківської області 15,98 15,98
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. В.Стуса,3 в м.Калуш Івано-Франківської області 32,40 32,39
Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі  на території КНС №2 в м.Калуш Івано-Франківської області 30,23 30,23
7 Початок будівництва насосної станції для використання виробничо-дощових вод в системі гідрозоловидалення  ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА"  2022 2022 1200,0 - - - 1200,0 Ліквідація випуску стічних виробничо-дощових вод
8 Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації  ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2020 2020 249,86 - - - 249,86 Запобігання нераціональним втратам води
9 Гідродинамічна очистка каналізаційних мереж на території підприємства ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2020 2020 198,452 - - - 198,452 Виключення забруднення ґрунту та поверхневих водойм при транспортуванні стічних вод
10 Заміна трубопроводів виходу очищених стічних вод з відстійників кислотно-лужних стічних вод ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2020 2020 200,0 - - - 200,0 Унеможливлення попадання очищених стічних вод у ґрунтові води
11 Реконструкція берегоукріплення р. Чечва в районі с. Пійло від ПК 1-48 та правого берега інфільтраційного басейну №1 на водозаборі «Добровляни» Калуського району Івано-Франківської області УЖКГ міської ради, КП "Водотеплосервіс" 2020 2020 850,0 850,0 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
12 Поточний ремонт мережі відведення дощових вод на вул. Роксолани, вул. Богуна, вул. М.Чурай УЖКГ міської ради 2020 2020 32,0 32,0 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
13 Відновлення водопропускних труб на вул. Гайдамацька УЖКГ міської ради 2020 2020 47,0 47,0 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
14 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка (в районі моста на вул. Вороного) УЖКГ міської ради 2020 2020 49,471 49,471 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
15 Очистка водовідвідної канави на вул. Орищака УЖКГ міської ради 2020 2020 49,5 49,5 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
16 Проведення робіт з упорядкування джерел та  очищення русел на ВНС «Добровляни» УЖКГ міської ради, КП "Водотеплосервіс" 2020 2020 195,0 195,0 Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
17 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка (в районі вул. Тичини) УЖКГ міської ради 2020 2020 38,898 38,898 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
18 Очистка водопропускних канав УЖКГ міської ради 2020 2020 49,0 49,0 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
19 Ремонт відстійника №2 ліній очищення кислотно-лужних стічних вод ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2021 2021 570,7 - - - 570,7 Забезпечення якісногоочищення кислотно-лужних стічних вод
20 Ремонт та хімзахист технологічних споруд на лінії  очищення кислотно-лужних стічних вод ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2021 2021 288,5 - - - 288,5 Забезпечення якісногоочищення кислотно-лужних стічних вод
21 Монтаж теплоізоляції на трубопровід повернення конденсату на Калуську ТЕЦ Конденсатопровід від теплопункту корпус 729 до Калуської ТЕЦ ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2021 2021 610,0 - - - 610,0 Зменшення втрат теплової енергії
22 Заміна ділянки підземного трубопроводу промислової води від вузла №10 до камери ВК-6.13 ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2021 2021 249,9 - - - 249,9 Запобігання нераціональним втратам води
23 Заміна ділянки трубопроводу питної води Ду150 мм від К-1 до К-8 к-с 485 ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2021 2021 315,0 - - - 315,0 Зменшення втрат водних ресурсів
24 Реконструкція обладнання і трубопроводів насосної станції перекачування органічних стічних вод з площадки Хімзаводу ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2021 2021 797,0 - - - 797,0 Унеможливлення попадання стічних вод у ґрунтові води 
25 Проведення заходів від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Лісова в с. Вістова, Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2021 2021 300,0 - 300,00 - - Недопущення забруднення довкілля 
26 Ліквідація (засипка) провальної воронки №14б на вул. Глібова в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) УБРІ міської ради 2021 2021 178,0 178,0 - - - Ліквідація утворених провалів земної поверхні та підвищення стабільності даної ділянки
27 Нове будівництво споруд та мереж по захисту  від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу вулиць Височана ,  Коперника в м. Калуш   Івано-Франківської області - проектні роботи  УБРІ міської ради 2022 2022 700,0 700,00 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
28 Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового будинку по вул. Підвальна, 10 в м. Калуш Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2021 2021 253,0 253,00 - - - Покращення надання  послуг населенню з водовідведення
Усього за напрямом #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 13640,930 5500,0 4679,412
4. Охорона атмосферного повітря
1 Встановлення електрофільтрів на котлі ТП-87 ст.№4 (при наявності коштів) ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА"  2022 2022 47000,0 - - - 47000,0 Зменшення викидів твердих речовин на 500 тон/рік
2 Провести накладку та випробування ефетивності роботи золовловлюючих установок на котлах ТП-87 ст.№1, №2 ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА"  2021 2021 55,0 - - - 55,0 Зменшення викидів твердих суспендованих речовин на 50 т/р
3 Провести накладку та випробування ефективності аспіраційних установокцеху паливоподачі ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА"  2021 2021 43,5 - - - 43,5 Зменшення викидів твердих суспендованих речовин на 20 т/р
4 Ліквідація проявів небезпечних екзогенно-геологічних процесів на 160 км траси "Калуш- Західний кордон" ТОВ "КАРПАТ-НАФТОХІМ" 2021 2021 153,2 - - - 153,2 Ліквідація розмиву етиленопроводу, запобігання аваріям (руйнуванню етиленопроводу), викидам етилену в атмосферне повітря
Усього за напрямом 47251,7 0,0 0,0 0,0 47251,7
5. Моніторинг навколишнього природного середовища
1 Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник Управління з питань НС міської ради 2020 2020 176,473 - 176,473 - - Проведення моніторингових досліджень
2 Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник Управління з питань НС міської ради 2021 2021 420,0 - 420,0 - - Проведення моніторингових досліджень
3  Проведення моніторингових досліджень навколишнього природного середовища на території Калуської міської територіальної громади відповідно до звернень громадян та Калуської міської ради Управління з питань НС міської ради 2022 2022 49,0 49,0
Усього за напрямом 645,473 49,0 596,473 0 0
6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу
1 Заходи з озеленення міста (придбання багаторічних зелених насаджень та декоративних рослин) УЖКГ міської ради, КП "Калушавтодор" 2020-2022       в т. ч.  2020-2022        в т.ч.  316,0 316,0 - - - Покращення благоустрою міста
2020 2020 156,0 156,0 - - -
2021 2021 10,0 10,0 - - -
2022 2022 150,0 150,0 - - -
2 Облаштування притулку для безпритульних тварин (придбання вольєрів) УЖКГ міської ради 2021 2021 85,0 85,0 - - - Забезпечення належного утримання безпритульних тварин
3 Поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території Калуської міської територіальної громади  УЖКГ міської ради 2020-2022       в т. ч.  2020-2022        в т.ч.  620,0 200,0 420,0 Зменшення площі малопродуктивних земельних угідь 
2021 2021 220,0 - 220,0 - -
2022 2022 400,0 200,00 200,00 - -
Усього за напрямом 1021,0 601,0 420,00 0 0
7. Інші напрями природоохоронної діяльності
1 Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Калуської об'єднаної територіальної громади УЖКГ міської ради 2020 2020 60,0 60,0 - - - Покращення санітарного стану Калуської об’єднаної територіальної громади
2 Розробка схеми санітарної очистки та норм утворення твердих побутових відходів  УЖКГ міської ради 2020 2020 190,0 190,0 - - - Покращення санітарного стану Калуської об’єднаної територіальної громади
3 Гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж на території м. Калуш УЖКГ міської ради, КП "Водотеплосервіс" 2020-2022       в т. ч.  2020-2022        в т.ч.  500,0 500,0 - - - Покращення роботи каналізаційної системи міста
2020 2020 500,0 500,0 - - -
2021 2021 - - - - -
2022 2022 - -
4 Гідродинамічне прочищення зливової каналізації  УЖКГ міської ради, КП "Калушавтодор" 2020-2022       в т. ч.  2020-2022        в т.ч.  1100,0 1100,0 Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
2020 2020 300,0 300,0 - - -
2021 2021 500,0 500,0 - - -
2022 2022 300,0 300,0 - - -
5 Закупівля люків для каналізаційних мереж УЖКГ міської ради, КП "Водотеплосервіс" 2020-2022       в т. ч.  2020-2022        в т.ч.  100,0 100,0 Забезпечення безпеки громадян та транспортних засобів
2020 2020 70,0 70,0 - - -
2021 2021 30,0 30,0 - - -
2022 2022 - - - - -
6 Обстеження та надання пропозицій по недопущенню підтоплення вулиць Височана, Коперника в м. Калуш Івано-Франківської області УБРІ міської ради 2021 2021 60,0 60,0 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
7 Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у населених пунктах: с.Боднарів, с. Голинь, с. Копанки, с.Пійло, с. Довге Калуське, с. Ріп’янка,            с. Мислів, с. Яворівка,             с. Тужилів УЖКГ міської ради 2021 2021 12,0 12,0 - - - Покращення санітарного стану Калуської міської територіальної громади
8 Внесення змін до Схеми санітарного очищення Калуської міської територіальної громади УЖКГ міської ради 2021 2021 18,0 18,0 - - - Покращення санітарного стану Калуської міської територіальної громади
9 Поточний ремонт мережі дощової каналізації на перехресті вулиць Біласа і Данилишина - Павлика в м. Калуш УЖКГ міської ради 2021 2021 49,970 49,970 - - - Ліквідація шкідливої дії води під час повені та паводків
Усього за напрямом 2089,970 2089,970 0,0 0,0 0,0
Усього по роках:  2020 2020 35204,412 7517,0 13124,100 13425,0 1138,312
2021 2021 33236,480 7317,0 22346,680 0,0 3572,8
2022 2022 72557,6 5657,6 6200,0 12500,0 48200,0
УСЬОГО по ПРОГРАМІ        2020-2022рр: 140998,492 20491,600 41670,780 25925,0 52911,112
Замовник Програми: Дембич Іван Іванович
Керівник Програми: Тихий Мирослав Васильович