ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1874

 
Про внесення   змін  до    Програми
капітального ремонту та утримання
об'єктів  благоустрою  і дорожньо –
мостового  господарства  Калуської
міської  територіальної  громади на
2021 рік
 
________________________   восьмого демократичного скликання                           
 
З метою забезпечення та збереження технічного стану, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи листи начальника управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради від 20.10.2021року № 04-08/1496, директорів КП «КАЛУШАВТОДОР» від 20.10.2021року № 169/01-03 та КП «МІСЬКСВІТЛО» від 12.10.2021 року № 196, і висновки постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 1. Внести зміни до Програми  капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо – мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020року № 119, із внесеними змінами  від 28.01.2021року № 215, від 16.04.2021року № 396, від 28.04.2021року № 455, від 24.06.2021року № 601, від 29.07.2021року № 679, від 26.08.2021 року № 743 та від 29.09.2021року № 869, а саме:
  1. Збільшити обсяг фінансування Програми на 1362,179 тис.грн. (один мільйон триста шістдесят дві тисячі сто сімдесят дев’ять грн.00 коп.).
  2. Викласти паспорт і перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми в новій редакції (додаються).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.
 
Міський голова                                                                                  Андрій Найда   
Програми капітального ремонту та утримання об'єктів
благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної  громади на 2021 рік
 1. Ініціатор розроблення програми (замовник) Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 2. Розробник програми Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 3. Співрозробники програми  ------------
 4. Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 5. Учасники програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, КП «Калушавтодор», КП «Міськсвітло»,       КП «Ритуальна служба»
 6. Термін реалізації програми: 2021 рік
 7. Обсяги фінансування програми (тис.грн.)  68 171,498
 
  Обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет міської територіальної громади
Інші джерела (державний бюджет)
68 171,498 67 807,948
 1. Очікувані результати виконання програми:
Виконання Програми забезпечить:
 • збереження існуючої мережі об’єктів благоустрою від руйнування, своєчасне виконання ремонтних робіт та виконання заходів з питань безпечної життєдіяльності населення Калуської міської територіальної громади;
 • належну сезонну експлуатацію об’єктів благоустрою;
 • покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць, мереж зовнішнього освітлення, споруд системи збирання і вивезення твердих побутових відходів, обладнання дитячих, спортивних майданчиків, благоустрою кладовищ, об’єктів поводження з домашніми тваринами;
 • проведення ремонтних робіт на об’єктах благоустрою;
 • ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, в тому числі шляхом упровадження новітніх матеріалів та технологій.
 1. Термін проведення звітності: щоквартально
Замовник програми                         Ю.І.Рекунов                 _____________
                                                              (П.І.Б)                                       (підпис)
Керівник програми                          Б.І.Білецький                  _____________
                                                               (П.І.Б)                                       (підпис)
Затверджено
рішення міської ради
___________ 2021№_____
Секретар міської ради
_____________ Віктор Гільтайчук
 
 
Зміни до Програми
капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою
і дорожньо – мостового господарства Калуської міської
територіальної громади на  2021 рік
 
 
Замовник Програми
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
 
                              
 
  
Юрій Рекунов
 
 
 
 
 
 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови
 
 
 
Богдан Білецький
 
 
 
 
 
 
     
        
   
Управління економічного розвитку міста міської ради  
          
Юрій Соколовський
 
        
         
          _____________
                 (підпис)
 
Фінансове управління міської ради                 
Леся Поташник
        
         _____________
                 (підпис)
 
 
 
Іван Коцан
       
           _____________
                 (підпис)
 
 
Додаток 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою
 і дорожньо-мостового господарства на 2021 рік
Назва замовника Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет міської територіаль-ної громади обласний бюджет інші джерела (державний бюджет)
Розділ І. Утримання та поточний ремонт об"єктів благоустрою 
1 Утримання дорожньо-мостового та зеленого господарства УЖКГ міської ради, КП «Калушавтодор» 2021 2021 27413,179 27413,179 - - Збереження існуючої мережі об’єктів благоустрою від руйнування, належна сезонна експлуатація об’єктів благоустрою, покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць, мереж зовнішнього освітлення, благоустрою кладовищ
2 Утримання зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху УЖКГ міської ради, КП «Міськсвітло» 2021 2021 14560,30 14543,70 16,6 -
3 Утримання кладовищ УЖКГ міської ради, КП «Ритуальна служба» 2021 2021 1117,241 1117,241 - -
4 Послуги по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань УЖКГ міської ради 2021 2021 19335,763 19335,763 - -
Всього по розділу 1: 62426,483 62409,883 16,6 0,00
Розділ ІІ. Бюджет участі
1 Капітальний ремонт  дитячого майданчика "Бастіон" на вул. Драгоманова, 6 в м.Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2021 2021 499,987 499,987 - - Покращення дозвілля для дітей
2 Капітальний ремонт  дитячого майданчика  "Дитячі мрії") на пр.Л.Українки, 15 та 15б в м.Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2021 2021 464,499 464,499 - - Покращення дозвілля для дітей
3 Капітальний ремонт  дитячого майданчика "Пустунчики"  на вул.Каракая,4 в м.Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2021 2021 209,500 209,500 - - Покращення дозвілля для дітей
4 Капітальний ремонт об"єкту благоустрою "Безпечне дитинтство" на вул.Пушкіна, 3,3б в м.Калуші Івано-Франківської області  УЖКГ міської ради 2021 2021 67,284 67,284 - - Покращення дозвілля для дітей, забезпечення безпеки дорожнього руху
5 Благоустрій дитячого майданчика (капітальний ремонт) на пр.Л.Українки, 1-9 в м.Калуші Івано-Франківської області  УЖКГ міської ради 2021 2021 185,999 185,999 - - Покращення дозвілля для дітей та благоустрою території
6 Капітальний ремонт  дитячого майданчика "Руханкка" на вул.Пушкіна, 9А в м.Калуші Івано-Франківської області  УЖКГ міської ради 2021 2021 240,000 240,000 - - Покращення дозвілля для дітей
7 Капітальний ремонт дитячого майданчика в с.Кропивник Калуської міської територіальної громади УЖКГ міської ради 2021 2021 159,896 159,896 - - Покращення дозвілля для дітей
8 Капітальний ремонт вулиці Січових Стрільців у с. Сівка-Калуська Калуської міської територіальної громади УЖКГ міської ради 2021 2021 148,000 148,000 - - Покращення дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки дорожнього руху
Всього по розділу 2: 1975,165 1975,165 0,00 0,00
Розділ ІІІ. Капітальний ремонт інших об"єктів благоустрою
1 Капітальний ремонт пішохідних доріжок на новому кладовищі на вул.Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області  УЖКГ міської ради 2021 2021 298,9 298,9 - - покращення благоустрою кладовища 
2 Капітальний ремонт адмінприміщення на новому кладовищі на вул.Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області  УЖКГ міської ради 2021 2021 401,988 401,988 - - забезпечення належних умов праці працівників КП "Ритуальна служба"
3 Капітальний ремонт та встановлення лавок УЖКГ міської ради 2021 2021 156,700 156,700 - - покращення благоустрою
4 Виготовлення проектно-кошторисної документації на об"єкти по КПКВ 1216030 УЖКГ міської ради 2021 2021 150,0 150,0 - -
5 Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів  УЖКГ міської ради 2021 2021 425,0 425,0 - - забезпечення безпеки дорожнього руху
6 Виготовлення проектно-кошторисної документації на об"єкти по КПКВ 1217461 УЖКГ міської ради 2021 2021 495,712 495,712 - -
7 Капітальний ремонт освітлення в с.Копанки Калуської міської територіальної громади по вул. Шевченка та вул. Грушевського  УЖКГ міської ради 2021 2021 49,95 - 49,95 - покращення дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки дорожнього руху
8 Капітальний ремонт майданчика у м. Калуш (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано -Франківська обл., Калуський район, м.Калуш, вулиця Литвина, 7) УЖКГ міської ради 2021 2021 99,00 - - 99,00 покращення благоустрою, забезпечення дозвілля для дітей
9 Капітальний ремонт майданчика у м. Калуш (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано -Франківська обл., Калуський район, м.Калуш, вулиця Луки Загірські,11) УЖКГ міської ради 2021 2021 99,00 - - 99,00 покращення благоустрою, забезпечення дозвілля для дітей
10 Капітальний ремонт майданчика у с. Пійло, (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано - Франківська обл., Калуський район., Калуська ТГ., с.Пійло вулиця Грушевського, 42А) УЖКГ міської ради 2021 2021 99,00 - - 99,00 покращення благоустрою, забезпечення дозвілля для дітей
Всього по розділу 3:  2275,250 1928,300 49,95 297,00
Розділ IV. Капітальний ремонт тротуарів 
1 Капітальний ремонт тротуарів вул. Б.Хмельницького (від вул. Б.Хмельницького, 3 до вул.О.Тихого) в м.Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2021 2021 850,00 850,00 - - покращення експлуатаційного стану тротуарів
2 Капітальний ремонт тротуарів від пр.Л.Українки, 86 до вул. Біласа і Данилишина, 10 в м. Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2021 2021 494,6 494,6
3 Капітальний ремонт тротуарів вул.О.Тихого (від вул.О.Тихого, 5 до вул.Тихого, 10) в м.Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2021 2021 150,00 150,00 - -
Всього по розділу 4:  1494,60 1494,60 0,00 0,00
Всього по Програмі 68171,498 67807,948 66,55 297,00
 
Додаток до листа  
Зміни, що вносяться до Переліку  (порівняльна таблиця)
заходів, обсягів та джерел фінансування Програми капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою
 і дорожньо-мостового господарства на 2021 рік (жовтень 2021 рік)
тис.грн.
№ заходу Про-грамип Найменування заходу Обсяг фінансування, передбачений Програмою Зміни, що вносятться (+,-) План з урахуванням змін
всього в т.ч. за джерелами фінансування Всього в т.ч. за дерелами фінансування
бюджет міської територіаль-ної громади обласний бюджет інші джерела бюджет міської територіаль-ної громади обласний бюджет інші джерела (державний бюджет)
Розділ І. Утримання та поточний ремонт об"єктів благоустрою 
1 Утримання дорожньо-мостового та зеленого господарства  26651,00 26651,00 - - 762,179 762,179 - - 27413,179
2 Утримання зовнішнього освітлення міста та технічнихзасобів регулювання дорожнього руху 13960,30 13943,70 16,6 - 600,00 600,00 - - 14560,30
Всього по розділу 1: 62426,483 62409,883 16,6 0,00 1362,179 1362,179 0,00 0,00 63788,662
Всього по Програмі 66809,319 66445,769 66,55 297,00 1362,179 1362,179 0,00 0,00 68171,498