ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

08.07.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 87
Про   затвердження проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок та  надання у власність для ведення садівництва громадянам (Когут П.Б., Коломиєць І.М.)  

РІШЕННЯ
Про   затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення  земельних ділянок
та  надання у власність для ведення
садівництва громадянам
(Когут П.Б., Коломиєць І.М.)
 
         Розглянувши заяви громадян Когута Павла Богдановича і Коломийця Ігоря Михайловича та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст.ст. 12, 35, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська pада
 
ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для ведення садівництва, згідно з додатком.
         2. Пеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам для ведення садівництва, згiдно з додатком.
3. Власникам земельних ділянок:
   3.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   3.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
 
         4. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
Міський голова                                                                   Ігор Матвійчук
 
                                                                               Додаток
                                                                               до рішення міської ради
                                                                               від  __.___. 2019  №_____
 
Список
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передаються земельні ділянки у власність для ведення садівництва
(код цільового призначення: 01.05; категорія земель: землі сільськогосподарського призначення).
 
 

з/п
Прізвище, ім`я та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
(га)
1 Когут Павло Богданович с/т «Хімік», сад №10, ділянка № 89, «Залісся»-«Харчовик» 2610400000:31:010:0141 0,0616
2 Коломиєць Ігор Михайлович с/т «Хімік», сад №9, ділянка № 272 2610400000:30:002:0092 0,0592
 
Секретар міської ради                                                 Роман Боднарчук