ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

13.07.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 532
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) громадянам пільгових категорій (Баглай В.Я., Балита Р.В.)


РІШЕННЯ
            _________№__________                                                                    м.Калуш
Про затвердження проектів землеустрою        (_________  сесія  сьомого
щодо відведення земельних ділянок                демократичного  скликання)
у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку,
господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка)
громадянам пільгових категорій
(Баглай В.Я., Балита Р.В.)
 
Розглянувши заяви громадян Баглая Віктора Ярославовича, Балити Романа Васильовича і проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада      
ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам згiдно з додатком.
         2. Власникам земельних ділянок:
   2.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   2.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
 
Міський голова                                                                   Ігор Матвійчук
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Додаток
                                                                                   до рішення міської ради                    
                                                                                   від  __.___. 2020  №_____     Cписок
громадян пільгових категорій, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та передаються у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки)
(код цільового призначення: 02.01; категорія земель: землі житлової та громадської забудови)
 
 

 
Прізвище, імя та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
га
1 Баглай Віктор Ярославович в р-ні вул. Глібова (ділянка № 137) 2610400000:30:002:0125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,0600
2 Балита Роман Васильович в р-ні вул. Глібова (ділянка №83) 2610400000:29:002:0104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0,0620
 
 
Секретар міської ради                                                  Роман Боднарчук