ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

17.09.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 646
Про  затвердження протоколів  узгоджувальної земельної комісії  по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування 


Про  затвердження протоколів                                    (_________  сесія  сьомого      
узгоджувальної земельної комісії                           демократичного  скликання)
по вирішенню земельних спорів
з приводу суміжного землекористування                                  
 
      Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська pада    
 
ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити протоколи узгоджувальної земельної комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування  від 24.07.2020 року № 4,  від 04.09.2020 року № 5. 
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 

Міський голова                                                          Ігор Матвійчук


Затверджено:
                                                                                      рішенням   міської ради 
                                                                                      № ___ від __________р.
                                                                                      ___________________
Протокол № 4
засідання узгоджувальної земельної комісії
від 24.07.2020 року                                                                        м. Калуш
Присутні:  
Мельник Володимир Андрійович     -начальник  управління земельних відносин Калуської міської ради, заступник голови комісії;
 
 
Гергічна Елла Миколаївна
 
 
 
 
Корпан Юлія Сергіївна
 
 
 
Кузик Роман Володимирович
 
 
 
Рекунов Юрій Іванович
 
 
-головний спеціаліст відділу землеустрою управління земельних відносин Калуської міської ради, секретар комісії;
 
- головний спеціаліст-юрист юридичного відділу виконавчого комітету Калуської міської ради;
 
- начальник управління архітектури та містобудування Калуської міської ради, член комісії;
 
- начальник управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради;
 
 
 
 
Руско Олег Романович
 
 
                                                                                                     
 
 
-депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою (за згодою).
 
 
Порядок  денний
 
     2.Розгляд заяви гр. Качури Марії Василівни з  приводу погодження меж земельної  ділянки на вул. Київська, 84 площею 0,2136 га для ведення городництва суміжним землекористувачем Лесюк Богданою Олександрівною.
       Качура М.В. повідомила присутнім членам комісії про те, що врахувавши рекомендації комісії вирішили разом із суміжним землекористувачем Лесюк Б.О. звернутися до ліценційної землевпорядної організації для розроблення плану поділу земельної ділянки.
    Мельник В.А. – наступним кроком є отримання рішення міської ради про поділ земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер 2610400000:41:010:0046). Для цього громадянам Качурі М.В. та Лесюк Б.О. необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради за адресою вулиця Б.Хмельницького, 52, м. Калуш та надати перелік документів відповідно до затвердженого регламенту (інформаційної картки) адміністративної послуги.
Голосували:                                                                          «за»                   4
      Вирішили: 
Рекомендувати гр. Качурі Марії Василівни та Лесюк Б.О. звернутися до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради для отримання рішення міської ради про поділ земельної ділянки на вул. Київська, 84 площею 0,2136 га для ведення городництва.
 
2. Розгляд заяви гр. Кравця Йосипа Васильовича щодо систематичного перешкоджання суміжним землекористувачем гр.Свирид А.В. у користуванні земельною ділянкою площею 0,0531 га в урочищі Височанка-Залісся в м.Калуші для ведення садівництва, а також самовільного захоплення сусідами дороги в урочищі Височанка-Залісся в м.Калуші.
      Гергічна Е.М. повідомила, що суміжний землекористувач на засідання узгоджувальної земельної комісії не з’явився, хоча був повідомлений завчасно.
      Мельник В.А. проінформував присутніх про те, що в 1987-1999 роках відповідними рішеннями Калуської районної ради та Калуської міської ради і її виконавчого комітету всі земельні ділянки для ведення садівництва, відповідно до поданих та затверджених списків членів товариства, були передані садовим товариствам в користування.
     Кузик Р.В. при цьому зазначив, що відповідно до Статутів садових товариств, до їх компетенції належить надання допомоги його членам у вирішенні питань ведення садівництва.
    Гр.Кравець Й.В. поскаржився, що місце для заїзду автомобілів, що позначена на план-схемі земельної ділянки як стоянка, значно звужено суміжним землекористувачем гр.Свирид А.В.
     Мельник В.А. зауважив присутнім членам комісії, що земельна ділянка, про яку йде мова, знаходиться в межах природоохоронної зони річки Сівка. Відповідно до ст.61 ЗК України, ст. 89 ВК України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Зокрема, згідно ч.2 п.4 ст. 89 ВК України у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється  будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.
Крім того, відповідно до пункту  Положення про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 15, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру організовує та здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства.
      Таким чином, управлінням земельних відносин має право звернутися до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру з приводу проведення перевірки дотримання вимог земельного законодавства при використанні самовільно захопленої земельної ділянки гр.Свирид А.В. в урочищі Височанка-Залісся в м.Калуші.
Голосували:                                                                          «за»                   5
Вирішили:
Звернутись управлінню земельних відносин Калуської міської ради до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру з приводу проведення перевірки дотримання вимог земельного законодавства при використанні самовільно захопленої земельної ділянки гр.Свирид А.В. в урочищі Височанка-Залісся в м.Калуші.
 
 
 
Заступник голови комісії      _________________    Володимир Мельник
 Члени комісії:                           _________________  Елла Гергічна
                                                      _________________  Роман Кузик
                                                      _________________ Юлія Корпан
                                                      ________________   Юрій Рекунов
                                                      ________________   Олег Руско 


Затверджено:
                                                                                      рішенням   міської ради 
                                                                                      № ___ від __________р.
                                                                                      ___________________
Протокол № 5
засідання узгоджувальної земельної комісії
від 04.09.2020 року                                                                        м. Калуш
Присутні:  
Мельник Володимир Андрійович     -начальник  управління земельних відносин Калуської міської ради, заступник голови комісії;
 
 
Гергічна Елла Миколаївна
 
 
 
 
Корпан Юлія Сергіївна
 
 
 
 
Рекунов Юрій Іванович
 
 
-головний спеціаліст відділу землеустрою управління земельних відносин Калуської міської ради, секретар комісії;
 
- головний спеціаліст-юрист юридичного відділу виконавчого комітету Калуської міської ради;
 
 
- начальник управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради;
 
 
 
 
Руско Олег Романович
 
 
                                                                                                     
 
 
-депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою (за згодою).
 
 
Порядок  денний
 
     2.Розгляд заяви гр. Петрини Михайла Степановича з приводу погодження меж земельної  ділянки орієнтовною площею 0,2500 га на вул.Лесі Українки, 46 в с.Середній Бабин Калуського району для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) без підпису суміжного землекористувача Поп’янош Ю.Ю.
        Гергічна Е.М.:
        Повідомила про те, що суміжного землекористувача не було запрошено на комісію у зв’язку із неможливістю встановити його місцезнаходження.
        Петрина М.С.:
       Довів до відома присутнім членам комісії про те, що відомості  про місцезнаходження суміжного землекористувача  Поп’яноша Ю.Ю. відсутні.
       Мельник В.А.:
       Враховуючи вищевикладене та те, що на земельній ділянці розміщені житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, які є власністю заявника, запропонував погодити межі земельної ділянки на вул. Лесі Українки, 46 в с.Середній Бабин Калуського району для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в існуючих межах будівлі без підпису суміжного землекористувача.
        При цьому зауважив, що положенням про узгоджувальну комісію по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування, затвердженого рішенням міської ради від 06.06.2013 року №1962 визначено, що у разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання розгляд питання переноситься на наступне засідання комісії.
    Голосували:                                                                      «за»                   5
 
    Вирішили: 
    Розгляд заяви гр. Петрини М.С. перенести на чергове засідання комісії.
 
Заступник голови комісії      _________________    Володимир Мельник
Члени комісії:                            _________________  Елла Гергічна
                                                       _________________ Юлія Корпан
                                                       ________________   Юрій Рекунов
                                                       ________________   Олег Руско