ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

20.11.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 760
Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність громадянам (Луцька Н.І.)


                                                   РІШЕННЯ
__________№_____________                                                           м.Калуш
 
Про затвердження проектів землеустрою          (_________  сесія  сьомого щодо відведення земельних ділянок                 демократичного  скликання) 
для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна
ділянка) у власність громадянам
(Луцька Н.І.)
 
Розглянувши заяву громадянки Луцької Наталії Іванівни та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам згiдно з додатком.
         2. Власникам земельних ділянок:
   2.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   2.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
Міський голова                                                               
 
 
                                                                            Додаток
                                                                            до рішення міської ради
                                                                            від _________№_______
 
 
Список
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передаються у власність земельні ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
 (код цільового призначення: 02.01;
категорія земель: землі житлової та громадської забудови)
 

 
Прізвище, імя та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
га
 
1
Луцька Наталія Іванівна с.Вістова, Калуський район, урочище «Стара Станція» 2622881201:01:005:0041 0,1009
 
 
 

Секретар міської ради