ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

07.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 716
Про внесення змін до міської цільової програми розвитку освіти на 2020-2022 роки

 
Про внесення змін до міської
цільової програми розвитку
освіти на 2020-2022 роки
 
 
 
   
З метою створення умов для реалізації державної політики, забезпечення розвитку освіти, задоволення сучасних потреб та запитів калушан, забезпечення підтримки обдарованих дітей та їх наставників, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики  та з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до  міської цільової програми розвитку освіти міста Калуша на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Калуської міської ради від 20.12.2019 року №2796, зі змінами від 28.05.2020 № 3133, а саме:
- викластипункт 7 Паспорта Програми, перелік заходів, обсяги та джерела фінансування міської цільової програми розвитку освіти міста Калушана 2020-2022 роки у новій редакції (додаються).
2.           Визначити головним виконавцем і розпорядником коштів міської цільової програми розвитку освіти на 2020-2022 роки управління освіти Калуської міської ради (Ірина Люклян).
3.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Надію Гуш..
 
 
 
Міський голова                                                                             Андрій Найда
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
__________  №  _____
 
__________________
 
__________________
 
 
 
 
 
 
Зміни до міської цільової програми розвитку освіти
 на 2020-2022 роки
 
 
 
 
 
 
 
 
Замовник Програми                                          Начальник управління освіти
Калуської міської ради
                        Ірина Люклян   ___________
 
 
 
Керівник Програми                                           Заступник міського голови
Надія Гуш___________
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
Управління економічного
розвитку міста                                                     Соколовський Ю.В.       _____________
 
 
 
Фінансове управління                               Поташник Л.В.             ___________
 
 
 
Юрист                                                      Коцан І.А.                     ___________
 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
міської цільової програми розвитку освіти на 2020-2022 роки
Назва замовника: управління освіти Калуської міської ради
№з/п
 
 
 
Найменування заходу
 
 
 
Виконавець
 
 
 
Термін
виконання
 
 
 
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані
результати
Роки
 
 
Всього
 
 
в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет обласний бюджет іншіджерела
1 Підтримка  творчих  та зразкових колективів, обдарованих дітей  закладів освіти Управлінняосвіти 2020-2022 2020
2021
2022
70
110
130
70
110
130
    Підвищення якості освіти
2 Забезпечення участі   у спортивних змаганнях
 
Управління освіти 2020-2022 2020
2021
2022
40
60
100
40
60
100
    Підвищення якості освіти
3 Забезпечення виплати премій та стипендій для  обдарованих дітей Управління освіти 2020-2022 2020
2021
2022
210
250
270
210
250
270
    Забезпечення матеріального стимулювання
4  Стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників Управління освіти 2020-2022 2020
2021
2022
185
225
225
185
225
225
    Підвищення престижу праці педагогів
5 Модернізація матеріально-технічної бази закладів Управління освіти 202-2022 2020
2021
2022
75
100
120
75
100
120
    Підвищення якості освіти
6 Перевезення учнів для участі в змаганнях, турнірах, конкурсах, фестивалях тощо Управління освіти 2020-2022 2020
2021
2022
70
100
100
70
100
100
    Підвищення якості освіти
7 Забезпечення оплати документів випускників, придбання канцтоварів,  та матеріалів  для проведення  олімпіади, конкурсів,  тощо Управління освіти 2020-2022 2020
2021
2022
25
35
35
 
25
35
35
 
    Підвищення якості освіти
8 Забезпечення проведення атестації робочих місць та створення безпечних умов праці Управління освіти 2020-2022 2020
2021
2022
30
20
20
 
 
30
20
20
 
 
    Забезпечення створення належних умов праці
9 Реалізація проекту «Покращення взаєморозуміння вчителі-діти. Заохочення дітей до навчального процесу»(бюджет участі) Управління освіти 2020 2020 99 99     Підвищення професійного розвитку педагогічних працівників
  Всього   2020-2022 2020
2021
2022
804
900
1000
804
900
1000
     
  Разом       2704 2704      
Замовник програми   ___________                         ІринаЛюклян
Керівник програми    ____________                        Надія Гуш
 
 
Пункт 7 Паспортаміської цільової програми розвитку освіти на 2020-2022 роки
 
7. Обсяги фінансування програми (2704 тис. грн.).
 
 
Роки Обсяги фінансування, тис. грн..
 
 
Всього в т.ч.за джерелами фінансування
 
 
 
 
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
2020 804,00   804,00  
2021 900,00   900,00  
2022 1000,00   1000,00  
2020-2022 2704,00   2704,00  


 
 
 
 
 
Замовник програми                       Ірина Люклян                           ____________
                       
Керівник програми                       Надія Гуш                                 ____________