ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

09.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 816
Про Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Екосервіс» на  2021рік

РІШЕННЯ
 
від   __________________р. № ____                                  м.Калуш
 
Про Програму фінансової
підтримки комунального
підприємства «Екосервіс» на  2021рік
_____________   демократичного скликання                           
 
 
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно дост.ст.71,91 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Екосервіс»  на 2021 рік (додається).
2. Визначити управління житлово-комунального господарства міської ради (Юрій Рекунов) головним розпорядником  і виконавцем Програми.
 
3. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Юрій Рекунов) в кінці поточного року відзвітувати на сесії міської ради про хід виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Екосервіс» на  2021 рік.
4. Контроль за виконанням даногорішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.
 
Міський голова                                                    Андрій Найда           
 
 
 
Програма
фінансової підтримки комунального підприємства «Екосервіс» на 2021 рік.
 
І. Обгрунтування необхідності програми
Програма фінансової підтримки Комунального підприємства «Екосервіс» (далі Програма) розроблена Управлінням житлово-комунального господарства Калуської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Статуту комунального підприємства «Екосервіс».
Підставою для розроблення Програми є збиткова фінансово-господарська діяльність у 2020 році комунального підприємства «Екосервіс» (далі – КП «Екосервіс»), яке є виконавцем послуг з вивезення та захоронення побутових відходів у відповідності до Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів».
 
2.Мета програми
Програма розроблена з метою забезпечення КП «Екосервіс» вивезення та захоронення побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів від об»єктів житлово-комунального сектора та інших споживачів цих послуг з дотриманням санітарних правил і норм екологічного законодавства України.
 
3.Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- надання територіальній громаді міста Калуша якісної послуги із вивезення та захоронення твердих та рідких побутових відходів протягом 2021 року;
- забезпечення стабільної роботи КП «Екосервіс» шляхом надання фінансової підтримки на своєчасну виплату заробітної плати та придбання малоцінних необоротних активів, виробничих запасів і матеріалів.
 
4.Фінансове забезпечення Програми
         Джерелом фінансування Програми є кошти міського бюджету та інщі джерела, не заборонені законодавством.
         Перелік заходів, обсягів та джерела фінансування Програми наведено у додатку до Програми.
 
5. Очікувані результати ефективності Програми
Виконання Програми дає можливість:
 • КП«Екосервіс» організувати роботу по вивезенню, захороненню та утилізації побутових відходів з території міста з дотриманням діючих вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених пунктів та Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;
 • забезпечити виконання прав та обов’язків громадян, підприємств, установ і організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя;
 • покращити фінансовий стан  КП «Екосервіс».
 
6.Контроль за виконанням Програми
Загальний контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови.
Організацію виконання Програми здійснюють виконавчі органи міської ради.
 
  
 
 
 Затверджено
рішенням міської ради
від _______ ____р.№_____
Секретар міської ради
 
 
Програма
фінансової підтримки комунального підприємства «Екосервіс»на 2021 рік.
 
 
Замовник Програми
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
 
 
 
Юрій Рекунов
 
 
 
 
 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови
 
 
 
Богдан Білецький
 
 
 
 
 
 
     
 

 
Паспорт
Програмифінансової підтримки комунального підприємства «Екосервіс»
на 2021 рік.
 
 1. Ініціатор розроблення програми (замовник):Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 2. Розробник програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 3. Співрозробники програми:  ----
 4. Відповідальний виконавець програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 5. Учасники програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, КП «Екосервіс»
 6. Термін реалізації програми: 2021 рік
 7. Обсяги фінансування програми (тис.грн.) 2500,00
 
Обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
 
 
 1. Очікувані результати виконання програми:
Отримана фінансова допомога дозволить забезпечити безперебійну стабільну господарсько-фінансову діяльність КП «Екосервіс» щодо надання послуг по вивезенню та захороненню твердих та рідких побутових відходів.
 1. Термін проведення звітності: щоквартально
 
 
Замовник програми                         Ю.І.Рекунов                 _____________
                                                         (П.І.Б)                                  (підпис)
 
Керівник програми                          _Б.І.Білецький_   _____________
                                                         (П.І.Б)                                  (підпис)
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток до Програми
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програмифінансової підтримки комунального підприємства «Екосервіс»
на 2021 рік
Назва замовника Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
№з/п Найменування заходу Виконавець Термінвиконання Орієнтованіобсягифінансування, тис.грн. Очікуванірезультати
роки всього в т.ч. за джереламифінансування
міський бюджет обласний бюджет іншіджерела
1. Виділення коштів на фінансову підтримку комунального підприємства для забезпечення поточних витрат КП «Екосервіс» Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради 2021 2021 2500,00 2500,00 - - Безперебійне надання населенню міста Калуша послуг по вивезенню, захороненню твердих та рідких побутових відходів.
  Всього:       2500,00 2500,00      
 
 
Керівник програми                        _Б.І.Білецький     _____________
                                                         (П.І.Б)                                  (підпис)
 
Замовник програми                         Ю.І.Рекунов                 _____________
                                                         (П.І.Б)                                  (підпис)