ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

14.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 836
Про внесення змін до Програми підтримки малого і середнього підприємництва на 2020 - 2022 роки

Про          внесення         змін до    
Програми      підтримки малого    
    і        середнього           підприємництва
на 2020 - 2022 роки
 
Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», керуючись статтею 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни  до  рішення міської ради 20.12.2019 р. №  2793 «Про Програму підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 роки» (далі –Програма), а саме: 
 
1.1. Доповнити розділ V «Розвиток автотранспорту загального користування» Переліку заходів Програми пунктом «Інформаційно-консультаційні послуги»  згідно з додатком.
 
1.2. По тексту  Програми цифру «540,0» замінити на цифру «589,0» та цифру «1334,0» на цифру «1383,0».
 
2.   Контроль  за  виконанням цього рішення покласти на заступника  міського     голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Богдана Білецького.
 
 
 
  Міський голова                                                                     Андрій Найда
          
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                       рішенням міської ради
                                                         від ________ 2020 р.№_____
 
 
 
 
 
 
 
Зміни до Програми
підтримки малого і середнього підприємництва
                                         на 2020-2022 роки
 
Замовник Програми                                       Соколовський Ю. В.   ______________
 
Керівник Програми                                         Білецький Б.І.            ________________
 
 
 
           
 
 
ПОГОДЖЕНО
 
Управління економічного розвитку міста міської ради
 
 
 
          
        Юрій Соколовський
 
        
         
          _____________
                
 
Фінансове управління міської ради
 
 
                
       Леся Поташник
        
         _____________
                 
 
 
Юрист
 
 
 
        Іван Коцан
       
           _____________
                
 
 
 

10                                                                                                                 Додаток
                                                                                                                   до рішення міської ради
                                                                                                                      від ________ 2020 р.№_____
 
. Перелік заходів Програми підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 роки
 
 
 
 

п/п
Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
В т.ч. за джерелами фінансування
роки всього міський бюджет
V. Розвиток автотранспорту загального користування
8. Інформаційно-консультаційні послуги Управління економічного розвитку міста міської ради 2021 р. 2020-2022
в т.ч.
2020 р.
2021 р.
2022 р.
49,0
 
-
49,0
-
49,0
 
-
49,0
-
Покращення організації пасажирських перевезень та інших послуг
 
 
                        Замовник Програми                                                                                   Соколовський Ю. В.________________
 
 
 
 
                              Керівник Програми                                                                                     Білецький Б.І.               ________________