ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

15.07.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1533
Про Програму погашення заборгованості  по  заробітній  платі працівникам КП «ЖЕО №4»

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

 РІШЕННЯ
                                                                                  
Про внесення змін  до Програми
капітального ремонту житлового
фонду  Калуської територіальної
громади на 2021-2023 роки
 
 
 
         З метою забезпечення та збереження стану, підвищення експлуатаційних якостей і продовження строків служби житлового фонду, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 71.91 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
  1. В зв’язку з зменшенням обсягів фінансування внести зміни до  Програми капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020 року №120 (далі Програма), та внесеними змінами від 25.03.2021 року №350, від 28.04.2021 року №452, а саме:
  • викласти п.7 паспорта  та перелік заходів, обсяги та джерела фінансування в новій редакції (додається);
  • додаток до Програми  «Розміри співфінансування капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади за рахунок бюджету міської територіальної громади та співвласників» викласти в новій редакції (додається).
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького та постійну комісію міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Міський голова                                                                                Андрій Найда
 
Затверджено
рішення міської ради
________  2021  №______
                                                                                               Секретар міської ради
_________Віктор Гільтайчук
 
 
 
Зміни до Програми
капітального ремонту  житлового  фонду Калуської
територіальної громади  на 2021-2023роки
 
 
Замовник Програми
Управління житлово-
комунального господарства
Калуської міської ради                               Юрій Рекунов       _____________
Керівник Програми 
Заступник міського голови                         Богдан Білецький   _____________
 
ПОГОДЖЕНО
Управління економічного
розвитку міста міської ради                       Юрій Соколовський   ____________
 
Фінансове управління
міської ради                                                 Леся Поташник          ____________
 
Заступник начальника з правового
забезпечення  роботи ради                          Іван Коцан                 ____________ 
 
 
 В Паспорті Програми пункт 7 викласти у новій редакції, а саме:
7. Обсяги фінансування програми (млн. грн.)  81,958
 
 
 
 
Роки
Обсяги  фінансування (млн. грн.)
 
 
Всього
В т.ч. за  джерелами фінансування
 
Обласний бюджет
бюджет міської територіальної громади  
Інші джерела
всього по  житловому фонду
2021 7,708   5,495 2,213
2022 34.900   24.430 10.470
2023 39.350   27.545 11.805
Всього: 81,958   57,47 24,488
         
в тому числі: ліфтове господарство
2021 2.85   1,995 0.855
2022 3.5   2.45 1.05
2023 3.65   2.555 1.095
Всього: 10.00   7.0 3.0
сходові клітки
2021 2,858   2,0 0,858
2022 10.00   7.0 3.0
2023 14.3   10.01 4.29
Всього: 27,158   19,01 8,148
покрівлі та інші конструктивні елементи
2021 2,0   1,5 0,5
2022 21.4   14.980 6.42
2023 21.4   14.980 6.42
Всього: 44,8   31,46 13,34
 
 
                  
 
Додаток до Програми
 
 
ПЕРЕЛІК
 
заходів, обсяги та джерела фінансування в житлових будинках Калуської територіальної громади на  2021-2023 роки.
 
 
Назва замовника: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, млн.грн.
 
 
 

п/  п
 
 
 
 
 
Найменування заходу
 
 
Виконавець
 
 
Термін виконання
Орієнтовані обсяги фінансування млн. грн.  
 
 
Очікувані результати
 
роки
 
всього
 
 
в тому числі за джерелами фінансування
Бюджет міської територіальної- громади Облас-ний бюджет інші джерела
 
 
 
 
1
 
 
Капітальний ремонт ліфтів та розвитку ліфтового господарства в житлових будинках
 
 
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
2021-2023 в т. ч. 2021-2023 в т. ч. 10.0 7.0   3.0 Забезпечення надійної експлуатації  ліфтів та ліфтового обладнання.
Забезпечення мешканців багатоповерхових житлових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності.
 Створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках.
 
2021
 
 
2021
 
2.85
 
 
1,995
 
   
0.855
 
2022
 
2022
 
3.5
 
2.45
   
1.05
 
2023
 
2023
 
3.65
 
2.555
   
1.095
 
 
 
2
 
 
Покрівлі та інші конструктивні елементи
 
 
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
2021-2023 в т. ч.
 
2021-2023 в т. ч.
 
44,800
 
31,46
   
13,34
Покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання.
Сприяння створення ОСББ-власної управлінської структури для вирішення проблем утримання будинків.
Забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства відповідно до Закону  України  «Про приватизацію державного житлового фонду».
Реалізація принципів  сталого розвитку суспільства та поліпшення стану житлового фонду міста в цілому.
 
2021
 
 
2021
 
 
2,000
 
1,500
   
0,500
 
2022
 
2022
 
21.4
 
14.980
   
6.42
 
2023
 
2023
 
21.4
 
14.980
   
6.42
 
 
 
3
 
 
 
 
Сходові клітки житлових будинків
 
 
 
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
2021-2023 в т. ч. 2021-2023 в т. ч.  
27,158
 
19,01
   
8,148
Покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання.
Сприяння створення ОСББ-власної управлінської структури для вирішення проблем утримання будинків.
Забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства відповідно до Закону  України  «Про приватизацію державного житлового фонду».
Реалізація принципів  сталого розвитку суспільства та поліпшення стану житлового фонду міста в цілому.
 
2021
 
 
2021
 
 
2,858
 
2,00
   
0,858
 
2022
 
2022
 
 
10.0
 
7.0
   
3.0
 
2023
 
2023
 
14.3
 
10.01
   
4.29
 
 
4
 
Всього  по житловому фонду
 
 
 
 
 
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
2021-2023 в т. ч.
 
 
 
2021-2023 в т. ч.
 
 
 
81,958
 
 
 
 
57,47
 
 
   
24,488
 
 
 
Покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання.
Сприяння створення ОСББ-власної управлінської структури для вирішення проблем утримання будинків.
Забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства відповідно до Закону  України  «Про приватизацію державного житлового фонду».
Реалізація принципів  сталого розвитку суспільства та поліпшення стану житлового фонду міста в цілому.
2021
 
2021
 
7,708 5,495   2,213
 
2022
 
2022
 
34.900
 
24.430
   
10.470
 
2023
 
2023
 
39.350
 
27.545
   
11.805
 
 
Замовник програми                                                             Юрій Рекунов
 
Керівник програми                                                             Богдан Білецький
 
 
 
                                                                                                    Додаток № 2     до
Програми капітального
ремонту у житлового фонду
 
Протокол
загальних зборів співвласників будинку
 
збори співвласників будинку №______на вул. ___________________________
у м. Калуш, що відбулися ______________________
Всього у будинку квартир______
Присутні власники (представники) квартир__________________
Голова зборів______________________________________________________
                                             (прізвище, імя, по-батькові)
Секретар зборів______________________________________________________
                                             (прізвище, імя, по-батькові)
Учасники зборів ухвалили рішення про
  1. Виконати роботи із капітального ремонту___________________________
Відповідно до умов Програми співфінансування
Результати голосування:
Кількість голосів «За»_________________
Кількість голосів «Проти»_________________
Кількість голосів «Утримались»_________________
 
№ квартири П.І.Б.власника(представника
власника)
Результат голосування Підпис
       
       
       
       
       
 
 
 
 
Голова зборів____________________________________      _____________
                                   (прізвище, імя, по-батькові)                         (підпис)
 
 
 
Секретар зборів____________________________________      _____________
                                   (прізвище, імя, по-батькові)                         (підпис)
 
  
                                                                                                                                                                   Додаток до Програми
 
 
Розмір співфінансування  капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади за рахунок бюджету міської територіальної громади та співвласників  2021 рік
 
Найменування заходу
 
№п/п
 
Види робіт
 
Загальна вартість робіт
(тис. робіт)
 
Дольова участь
бюджету міської територіальної громади
 %
Сума спів -фінансування з бюджету
міської територіальної громади
 (тис.  грн.)
 
Дольова участь співвласників
%
Сума
спів- фінансування співвласників
(тис. грн.)
 
 
 
 
 
Капітальний ремонт ліфтів та розвитку ліфтового господарства в житлових будинках
 
2021рік
 
1.
Проведення експертних обстежень пасажирських ліфтів та позачергових технічних оглядів  
292,00
 
100%
 
292,00
 
0
 
0
 
2.
Проведення технічних оглядів пасажирських ліфтів  
15,500
 
100%
 
15,500
 
0
 
0
 
3.
Капітальний ремонт (заміна) одного ліфта в житловому будинку на пр. Л. Українки 1.  
700,00
 
95%
 
665,00
 
5%
 
35,00
 
4.
Капітальний ремонт (заміна) одного ліфта в житловому будинку на пр. Л. Українки 3.  
700,00
 
95%
 
665,00
 
5%
 
35,00
 
 
5.
Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт ліфтів та отримання висновку експертизи.  
 
45,00
 
 
100%
 
 
45,00
 
 
0
 
 
0
 
6.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на вул. Малицької 1/ 2 під’їзд  
6,279
 
95%
 
5,965
 
5%
 
0,314
 
7.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на пр. Л. Українки 12/ 7 під’їзд  
13,622
 
95%
 
12,941
 
5%
 
0,681
 
8.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на вул. Підвальна 2а/1 під’їзд  
49,930
 
95%
 
47,4335
 
5%
 
2,4965
 
9.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на б-рі Незалежності  4/3 під’їзд  
49,468
 
95%
 
46,9946
 
5%
 
2,4734
 
10.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на б-рі Незалежності  4/5 під’їзд  
4,136
 
95%
 
3,9292
 
5%
 
0,2068
 
11.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на б-рі Незалежності  6/2 під’їзд  
49,974
 
95%
 
47,4753
 
5%
 
2,4987
 
12.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на б-рі Незалежності  6/3 під’їзд  
49,997
 
95%
 
47,49715
 
5%
 
2,49985
 
13.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на вул. Пушкіна  3а/1 під’їзд  
4,185
 
95%
 
3,97575
 
5%
 
0,20925
 
14.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на вул. Пушкіна 13в/1 під’їзд  
4,185
 
95%
 
3,97575
 
5%
 
0,20925
15. Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на вул. Пушкіна  13б/2 під’їзд  
4,791
 
95%
 
4,55145
 
5%
 
0,23955
16. Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на вул. Пушкіна  13б/1 під’їзд  
4,997
 
95%
 
4,74715
 
5%
 
0,24985
   
17.
Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку на вул. Б. Хмельницького 22  
21,241
 
95%
 
20,179
 
5%
 
1,062
   
 
18.
Капітальний ремонт  ліфтового обладнання за результатами проведених експертних обстежень та технічних оглядів  
 
834,695
 
 
 
 
 
62,83515
 
 
 
 
 
771,85985
    ВСЬОГО: 2850,00   1995,00   855,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Покрівлі, мережі та інші конструктивні елементи
 
2021рік
 
 
1.
Вишукувальні роботи- Звіт про технічний стан вентиляційної системи житлового будинку по вул. Малицької,5 в місті Калуш  
17,008
 
100%
 
17,008
 
0
 
0
 
 
2.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційної мережі на вул. Підвальна,10 в м. Калуш  
8,00
 
100%
 
8,00
 
0
 
0
 
 
3.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на герметизацію панельних швів пр. Л. Українки 8/58 в  м. Калуш  
 
0,879
 
 
100%
 
 
0,879
 
 
0
 
 
0
 
4.
Герметизація панельних швів пр. Л. Українки 8/58 в м. Калуш 9,864 80% 7,891 20% 1,973
 
 
 
5.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська, 6а в м. Калуш  
 
2,004
 
 
100%
 
 
2,004
 
 
0
 
 
0
 
 
6.
Капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська, 6а в м. Калуш  
46,477
 
80%
 
37,1816
 
20%
 
9,2954
 
 
7..
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська,8а в м. Калуш  
 
 
2,004
 
 
 
100%
 
 
 
2,004
 
 
 
0
 
 
 
0
 
8..
Капітальний ремонт мережі  холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська, 8а в м. Калуш  
46,825
 
80%
 
37,46
 
20%
 
9,365
 
 
 
9.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська,10а в м. Калуш  
 
2,004
 
 
100%
 
 
2,004
 
 
0
 
 
0
   
10.
Капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська, 10а в м. Калуш  
46,825
 
80%
 
37,46
 
20%
 
9,365
   
 
11.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на герметизацію панельних швів вул.  Українська 10а/45 в  м. Калуш  
 
1,002
 
 
100%
 
 
1,002
 
 
0
 
 
0
   
12.
Герметизація панельних швів вул. Українська 10а/45 в м. Калуш  
11,485
 
80%
 
9,1908
 
20%
 
2,2942
  13. Покрівлі, мережі та інші конструктивні елементи
 
 
1805,623
   
1337,9156
   
467,7074
     
ВСЬОГО:
 
2000,00
   
1500,00
   
500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сходові клітки
житлових
будинків
 
2021рік
 
 
 
1.
Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання висновку експертизи на капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Біласа і Данилишина 4/1 під’їзд в м. Калуш  
 
 
7,735
 
 
 
100%
 
 
 
7,735
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
2.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Б. Хмельницького 58/3 під’їзд в м. Калуш  
 
1,758
 
 
100%
 
 
1,758
 
 
0
 
 
0
 
 
3.
Капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Біласа і Данилишина 4/1 під’їзд в м. Калуш 374,060 70% 261,842 30% 112,218
 
4.
 
 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Долинська,65 в м. Калуш  
 
2,004
 
 
100%
 
 
2,004
 
 
0
 
 
0
 
5.
Капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Долинська,65 в м. Калуш 46,843 70% 32,7901 30% 14,0529
 
 
6.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Долинська,67 в м. Калуш  
 
2,004
 
 
100%
 
 
2,004
 
 
0
 
 
0
   
7.
Капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Долинська,67 в м. Калуш  
62,056
 
70%
 
43,4392
 
30%
 
18,6168
 
8.
Сходові клітки
житлових
будинків
 
2361,54   1648,4277   713,1123
    ВСЬОГО: 2858,00   2000,00   858,00
   
Разом по Програмі
 
7708,00
   
5495,00
   
2213,00
 
 
 
Начальник УЖКГ міської ради                                                                                              Юрій Рекунов
 
Начальник відділу капітального ремонту
житлового фонду та об’єктів комунального
 господарства УЖКГ міської ради                                                                                        Оксана Селедець
Порівняльна таблиця до проекту рішення міської ради 
 «Про внесення змін до Програми капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади на 2021рік
 
№ за-ходу Найменування заходу Затверджено бюджетом
(тис.грн.) 
Зміни
(+;-) (тис.грн.) 
Уточнений план
(тис.грн.) 
    І Капітальний ремонт ліфтів та розвитку ліфтового господарства в житлових будинках      83,01415 -20,179       62,83515
1. Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на вул. Б. Хмельницького,22   20,179 20,179
  Всього по розділу 83,01415 - 83,01415
   ІІ Капітальний ремонт конструктивних елементів (покрівлі,мережі, та інші елементи) 1466,222 128,3064 1337,9156
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська, 6а в м. Калуш   2,004 2,004
2. Капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська, 6а в м. Калуш   37,1816 37,1816
3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська,8а в м. Калуш   2,004 2,004
4. Капітальний ремонт мережі  холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська, 8а в м. Калуш   37,46 37,46
5. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська,10а в м. Калуш   2,004 2,004
   6. Капітальний ремонт мережі холодного водопостачання  житлового будинку на вул. Українська, 10а в м. Калуш   37,46 37,46
   7. Виготовлення проектно-кошторисної документації на герметизацію панельних швів вул.  Українська 10а/45 в  м. Калуш        1,002       1,002
8. Герметизація панельних швів вул. Українська 10а/45 в м. Калуш   9,1908 9,1908
            Всього по розділу 1466,222 - 1466,222
ІІІ Сходові клітки 2000,00 -351,5723 1648,4277
    1. Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання висновку експертизи на капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Біласа і Данилишина 4/1 під’їзд в м. Калуш   7,735 7,735
    2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Б. Хмельницького 58/3 під’їзд в м. Калуш       1,758        1,758
3. Капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Біласа і Данилишина 4/1 під’їзд в м. Калуш   261,842 261,842
4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Долинська,65 в м. Калуш   2,004 2,004
   5. Капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Долинська,65 в м. Калуш   32,7901 32,7901
   6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Долинська,67 в м. Калуш   2,004 2,004
   7. Капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку на вул. Долинська,67 в м. Калуш   43,4392 43,4392
  Всього по розділу 2000,00 - 2000,00
І-ІІІ Всього по програмі 3549,23615   3549,23615