ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

19.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1996
Про внесення змін до міської цільової програми «Розвиток культури на 2020-2022 роки»

                                                
Про внесення змін до міської цільової програми
«Розвиток культури на 2020-2022 роки»
 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 року № 1621-ІV (зі змінами і доповненнями), рішення Івано-Франківської обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік» від 12.11.2021 № 272-10/2021, для реалізації субвенції з обласного бюджету на виконання заходів регіональної цільової комплексної програми «Культура Івано-Франківщини» на 2021 рік, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.09.2020 року № 1566-37/2020, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Внести зміни до міської цільової програми «Розвиток культури на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням Калуської міської ради від 20.12.2019 № 2798 (зі змінами від 25.06.2020 року № 3231 та від 17.12.2020 року № 103, від 28.01.2021 року № 208, від 29.09.2021 року № 860), а саме: збільшити обсяг фінансування по пункту 1 «Підтримка книговидання місцевих авторів» розділу VII «Розвиток бібліотечної справи» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми на 15000,00 грн. (п’ятнадцять тисяч грн 00 коп.) за рахунок коштів обласного бюджету.
 2. Викласти пункт 7 Паспорта Програми і пункт 1 «Підтримка книговидання місцевих авторів» розділу VII «Розвиток бібліотечної справи» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми у новій редакції (додаються).
 3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління культури, національностей та релігій міської ради (Любов Джуган).
           4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Надію Гуш.
                          
Міський голова                                                                             Андрій НАЙДА
                                                                                                                              
                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської  ради
 ________2021 №______
                                                             
                                                                                               Секретар міської ради
 
                                                                                              ____________Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
 
Зміни до міської цільової програми
«Розвиток культури на 2020-2022 роки»
 
 
Замовник Програми:
Начальник управління культури,                                                                                    національностей та релігій                                                                                
Калуської міської ради                                                 Любов ДЖУГАН
 
 
Керівник Програми:
Заступник міського голови                                           Надія ГУШ                                      
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Начальник управління економічного
розвитку міста Калуської міської ради                       Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ
                                                                                 
 
Начальник фінансового управління 
Калуської міської ради                                                   Леся ПОТАШНИК
 
 
Заступник начальника – юрист
відділу організаційно-правової
роботи ради                                                                      Іван КОЦАН
  
Пункт 7 Паспорта Програми (нова редакція)
 
        7. Обсяги фінансування Програми:
 
Програмні обсяги фінансування, тис.грн.
Роки Всього в т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет Бюджет Калуської міської територіальної громади Інші джерела
2020 2 153,9 - 2 153,9 -
2021 3 373,2 15,0 3 358,2 -
2022 3 566,3 - 3 566,3 -
 2020-2022 9 093,4 15,0 9 078,4 -
 
 
 
Замовник Програми:
Начальник управління культури,                                                                                    національностей та релігій                                                                                 
Калуської міської ради                                                             Любов ДЖУГАН
 
 
Керівник Програми:
Заступник міського голови                                                       Надія ГУШ