ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

19.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1997
Про внесення змін до  Програми фінансової підтримки комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА» Калуської міської ради на 2021-2022 роки

 
 
Про внесення змін до  Програми
фінансової підтримки комунального
підприємства «СПОРТ-АРЕНА»
Калуської міської ради на 2021-2022 роки
 
 
 
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи службову записку комунального підприємства «Калуське  підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради від 12.11.2021 року №1, висновки постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
         1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА» Калуської міської ради на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням Калуської міської ради 29.09.2021 року №859, а саме виклавши пункт 7. «Обсяги фінансування програми» Паспорта Програми та Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Надію Гуш.
 
 
 
 
 
Міський голова                                                          Андрій НАЙДА
 
Затверджено:
рішення міської ради
від _______ ____р.№_____
Секретар міської ради
Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Зміни до Програми
фінансової підтримки комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА»
Калуської міської ради на 2021-2022 роки
 
 
Замовник Програми
Комунальне підприємство «СПОРТ-АРЕНА»
Калуської міської ради
 
 
                              
 
Роман ДЕМЧУК
 
 
 
 
 
       
 
Керівник Програми
Заступник міського голови
 
 
 
Надія ГУШ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
Фінансове управління
міської ради
 
Леся ПОТАШНИК
        
         _____________
                 (підпис)
 
 
Управління економічного розвитку міста
 
 
 
Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ
 
 
 
Іван КОЦАН
          _____________
                 (підпис)
     
 
          _____________
                 (підпис)
 
 
В паспорті Програми пункт 7. «Обсяги фінансування програми» викласти
в новій редакції, а саме:
 
п.7.Обсяги фінансування програми (тис.грн.) 84,4
 
 
Обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет бюджет Калуської міської територіальної громади
2021-2022 рр.
в т.ч.
с)

Додаток до Програми
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА» Калуської міської ради на 2021-2022 роки
 
Назва замовника Комунальне підприємство «СПОРТ-АРЕНА» Калуської міської ради
 
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін вико-нання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
бюджет Калуської
МТГ
обласний бюджет інші джерела
1. Виділення коштів на фінансову підтримку комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА» Калуської міської ради для забезпечення виплати заробітної плати
 
Управління економічного розвитку Калуської міської ради 2021-2022 2021-2022
в т.ч.
 
2021
 
2022
65,0
 
 
 
12,8
 
52,2
65,0
 
 
 
12,8
 
52,2
- - Отримана фінансова допомога дозволить забезпечити безперебійну стабільну  діяльність КП «СПОРТ-АРЕНА» Калуської міської ради та дозволить залучати усі верстви населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, організацію їх активного відпочинку
2. Виділення коштів на фінансову підтримку комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА» Калуської міської ради для забезпечення безперебійної роботи підприємства Управління економічного розвитку Калуської міської ради 2021-2022 2021-2022
в т.ч.
 
2021
 
2022
19,4
 
 
 
9,4
 
10,0
19,4
 
 
 
9,4
 
10,0
- -
  Всього 2021-2022       84,4 84,4      
  в т.ч. 2021р.       22,2 22,2      
           2022 р.       62,2 62,2      
 
 
Керівник програми                              Надія ГУШ            _____________
                                                               (П.І.Б)                                (підпис)
 
 
Замовник програми                             Роман ДЕМЧУК                   _____________
                                                               (П.І.Б)                                (підпис)