ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

VII

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

28.01.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 191

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

28.01.2021 191

Про зміни до Програми розвитку
місцевого самоврядування на 2020-
2022 роки
м.Калуш
(сьома сесія восьмого
демократичного скликання)

З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування, покращення поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування та налагодження зворотного зв’язку, розвитку громадянського суспільства, ефективності роботи депутатського корпусу , підвищення активності громадськості міста та на виконання Указу Президента України від 30.08.2001 № 74/2001 “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування”, відповідно до п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 2791, зі змінами від 28.05.2020 № 3135, від 29.10.2020 № 3550, від 10.12.2020 № 28, від 17.12.2020 № 88, від 23.12.2020 № 141, а саме:
 • виклавши перелік заходів, обсягів і джерел фінансування програми в новій редакції (додається);

- викласти пункт 7 Паспорта програми в новій редакції (додається).

2. Координацію роботи з реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючого справами виконкому згідно з розподілом функціональних обов’язків.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Олега Савку.

Міський голова                                           Андрій Найда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      рішення міської ради

                                                                      28.01.2021 № 191

                                                       Секретар міської ради

                                                                             Віктор Гільтайчук

Зміни до Програми

розвитку місцевого самоврядування

на 2020-2022 роки

           Замовник Програми    Котик Л. Б. ______  (П.І.Б.)(підпис)
Керівник Програми    Савка О. В. ______     (П.І.Б.)(підпис)

Пункт 7 паспорта Програми

розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки в новій редакції

7. Обсяги фінансування програми (тис.грн) - 25142,0

Рік Обсяги фінансування
Всього в т.ч. за джерелами фінансування , тис.грн.
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
2020
2021
2022
8 085,9
8 539,9
8 516,2
- 8 085,9
8 539,9
8 516,2
-

Замовник Програми                                                                                                   Котик Л. Б.______(П.І.Б.) (підпис)

Керівник Програми                                                                                                     Савка О. В. ______                                                              (П.І.Б.) (підпис)


 

Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми  
Назва замовника  Калуська  міська  рада

№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет міської територіаль-ної громади Облас-ний бюджет інші дже-рела
 1. Інформаційна політика
1.1 Проведення регулярних прес-конференцій для засобів масової інформації, створення та діяльність дорадчих комітетів, органів при міській раді та виконкому відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
31 800
10 000
10 600
11 200
31 800
10 000
10 600
11 200
Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування, авторитету посадових осіб, самоврядування, підвищення довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів
 
1.2 Обслуговування офіційного сайту міської ради та виконавчого комітету відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
57 400
10 600
35 000
11 800
57 400
10 600
35 000
11 800
1.3 Інформаційно кунсультативні послуги та розробка програмно забезпечення загальний відділ 2021-2022
2021
2022
98 000
49 000
49 000
98 000
49 000
49 000
 1. Участь громадян у вирішенні проблем міста.
2.1 Проведення громадських слухань відділ організаційно-правової роботи ради 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
9 600
3 000
3 200
3 400
9 600
3 000
3 200
3 400
Забезпечення участі громадян у вирішенні проблем міської територіальної громади
2.2 Підтримка розвитку громадянського суспільства (діяльність неурядових громадських організацій,релігійних благодійних фондів  та творчих колективів) неурядові громадські організації,  та творчі колективи 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1 314 800
363 500
491 000
460 300
1 314 800
363 500
491 000
460 300
 1. Сприяння депутатам у виконанні наказів та звернень виборців
3.1 Фінансування Фонду  виконання депутатських повноважень  
 
та повноважень міського голови
Виконавчий комітет міської ради 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
2020-2022
2020
2021
2022
5 100 000
1 800 000
1 900 000
1 400 000
750 000
250 000
250 000
250 000
5 100 000
1 800 000
1 900 000
1 400 000
750 000
250 000
250 000
250 000
Підтримка депутатів та міського голови у виконанні наказів та звернень
виборців
 
4. Участь Калуської міської ради в роботі організацій, що сприяють розвиткові місцевого самоврядування в Україні.
4.1 Членські внески (членство в Асоціації міст України, «Енергоефективні міста України», Асоціації органів місцевого  самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» Виконавчий комітет міської ради 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
302 850
82 500
128 500
91 850
302 850
82 500
128 500
91 850
Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування 
 1. Навчання депутатського корпусу, працівників виконавчих органів міської ради та активістів територіальної громади;                            впровадження нових форм, методів роботи органів місцевого самоврядування
5.1 Навчання депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради на курсах, семінарах та їх стажування а також участь посадових осіб міської ради, активістів територіальної громади в форумах, конференціях з питань, що відносяться до місцевого самоврядування. відділ організаційно-правової роботи ради, відділ кадрової роботи і нагород, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
35 000
5 000
10 000
20 000
35 000
5 000
10 000
20 000
Підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, громадських активістів
5.2 Організаційно-методичне забезпечення діяльності міської ради відділ організаційно-правової роботи ради, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
176 000
70 000
52 000
54 000
176 000
70 000
52 000
54 000
Сприяння діяльності депутатського корпусу міської ради
5.3 Обслуговування системи електронного голосування «Голос» відділ організаційно-правової роботи ради, загальний відділ 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
154 000
50 000
51 000
53 000
154 000
50 000
51 000
53 000
Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування  області за рахунок упровадження інформаційно-комунікаційних технологій
5.4 Функціонування колл-центру відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
360 000
120 000
120 000
120 000
360 000
120 000
120 000
120 000
6.  Програма промоційних заходів щодо формування позитивного іміджу  територіальної громади міста Калуша,
органів місцевого самоврядування, відзначення історичних дат і подій, професійних та державних свят
6.1 Виготовлення   друкованої продукції (буклети, плакати, календарі, тощо),відеофільмів та новорічної символіки відділ організаційно-правової роботи ради, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, організаційний відділ виконкому 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
545 000
175 000
175 000
195 000
545 000
175 000
175 000
195 000
Формування позитивного іміджу  міської територіальної громади, органів місцевого са-моврядування
6.2 Транспортні послуги по тематичних поїздках депутатів, посадових осіб виконавчих органів міської ради. Проведення переговорів та прийом делегацій і гостей міста. Представницькі витрати відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, організаційний відділ виконкому 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1 226 000
206 000
460 000
560 000
 
1 226 000
206 000
460 000
560 000
 
Формування позитивного іміджу  міської територіальної громади
6.3 Придбання цінних подарунків, квітів тощо. організаційний відділ виконкому 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
700 000
236 500
200 000
263 500
 
700 000
236 500
200 000
263 500
 
Поширення позитивного досвіду, мотивація професійної діяльності
6.4 Премії міського голови та міської ради, одноразові грошові допомоги, грошові винагороди (в тому числі, відповідно до положень про нагородження та відзнаки) Відділ кадрової роботи і нагород 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1 120 000
320 000
350 000
450 000
1 120 000
320 000
350 000
450 000
6.5 Послуги  з організації концертних програм
 
Виконавчий комітет міської ради 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1729 000
403 000
500 000
826 000
 1729 000
403 000
500 000
826 000
Формування позитивного іміджу  міської територіальної громади
6.6 Фінансова підтримка ДС «Калуське міське телебачення»
 
відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, ДС «КМТ» 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
6 827 425
2 158 200
2 267 100
2 402 125
6 827 425
2 158 200
2 267 100
2 402 125
Презентація інвестиційного та економічного потенціалу міста.Просування на державному та міжрегіональ-ному рівні позитивного іміджу Калуша
6.7 Розробка та укладення договорів про співпрацю із засобами масової інформації відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1 800 000
900 000
-
900 000
1 800 000
900 000
-
900 000
Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування
6.8 Придбання, перевезення та встановлення новорічних ялинок Організаційний відділ 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
155 000
60 000
15 000
80 000
155 000
60 000
15 000
80 000
Формування позитивного іміджу  територіальної громади міста Калуша
6.9 Покращення забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян Виконавчий комітет міської ради 2021-2022 2021-2022
2021
2022
40 000
20 000
20 000
40 000
20 000
20 000
Формування позитивного іміджу  міської територіальної громади
6.10 Рекламні послуги відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
67 800
18 800
49 000
-
67 800
18 800
49 000
-
Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування
6.11 Послуги друку в періодичних виданнях відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
113 000
64 000
49 000
-
113 000
64 000
49 000
-
Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування
6.12 Послуги з показу відеопродукції відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
70 200
21 200
49 000
-
70 200
21 200
49 000
-
Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування
6.13 Послуги з радіомовлення відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
49 000
-
49 000
-
49 000
-
49 000
-
Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування
6.14 Телевізійні послуги (послуги з створення та трансляції в ефірі телебачення сюжетів, тематичних ефірів) відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
49 000
-
49 000
-
49 000
-
49 000
-
Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування
 1. Заходи щодо покращення архітектурної привабливості міста, збереження історичної спадщини
7.1 Виконання робіт з розробки проектів детального планування територій міста Калуша Відділ архітектури та містобудівного кадастру 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
200 000
200 000
-
-
200 000
200 000
-
-
Покращення архітектурної привабливості міста
7.2 Виконання документації із землеустрою. Земельний відділ 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
22 600
22 600
-
-
22 600
22 600
-
-
Забезпечення проекту земельних ділянок
                       8. Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, отримання витягів з державних  реєстрів.
8.1 Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, отримання витягів з державних  реєстрів, послуги з надання юридичних консультацій юридичний відділ 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1149 000
536 000
318 000
295 000
1149 000
536 000
318 000
295 000
Забезпечення позовної діяль-ності в інтересах громади
9. Забезпечення роботи сільських рад, які реорганізуються шляхом приєднання до Калуської міської ради
9.1 Заробітна плата та нарахування на оплату праці відділ бухгалтерського обліку і звітності 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
889 500
-
889 500
-
889 500
-
889 500
-
забезпечення ефективності роботи органів місцевого самоврядування
Всього: 2020-2022
2020
2021
2022
25 141 975
8 085 900
8 539 900
8 516 175
25 141 975
8 085 900
8 539 900
8 516 175

                                                                                                                     
Замовник  Програми                                                         Котик Л. Б.  _______         
Керівник  Програми                                                          Савка О. В.  ________