ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 29

29.  РІШЕННЯ

 
Про надання дозволу на розроблення                     
проекту землеустрою щодо відведення                
земельної ділянки  в оренду
громадянину Палійчуку В. В.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
         Розглянувши заяву громадянина Палійчука Василя Васильовича  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст. ст. 12, 93, 120, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», беручи до уваги  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право власності: 13809734 від 21.03.2016 року, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська рада
 
ВИРІШИЛА:
               1. Дати дозвіл громадянину Палійчуку Василю Васильовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,1000 га, на вулиці Литвина, 14, для обслуговування виробничих майстерень.
              2. У документації із землеустрою передбачити обмеження у користуванні дорогами та проїздами.
              3. Зобов’язати громадянина Палійчука Василя Васильовича  подати на розгляд і затвердження міською радою проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.
               4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 
 
 
Міський голова                                                                            Ігор Матвійчук