РІШЕННЯ № 2439

Про внесення змін до міської  Програми соціального захисту на 2019 рік

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  25.07.2019      2439
                                                                                                                     

 
Про внесення змін до міської                                                    
Програми соціального захисту
на 2019 рік
 
м.Калуш
(п’ятдесят  восьма сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
 
 
         Відповідно ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги протокол № 2 комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла 20-21 травня 2019 року, у зв’язку із підтопленням території міста Калуш через проливні дощі, затвердженої розпорядженням міського голови від 22.05.2019 року № 163-р, з метою посилення соціального захисту населення, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради, міська рада
 
ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до міської Програми соціального захисту на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 року № 1995 «Про міську Програму соціального захисту на 2019 рік», від 23.04.2019 № 2267 «Про внесення змін до міської Програми соціального захисту на 2019 рік», від 23.05.2019 № 2322 «Про внесення змін до міської Програми соціального захисту на 2019 рік»,  а саме:
               Доповнити розділ «Перелік заходів, обсяги і джерела фінансування Програми»  пунктом 20 (додається).
2.  По тексту Програми цифри «12118,2» замінити на «12418,2» та цифри «11916,2» замінити на «12216,2».
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління соціального захисту населення міської ради (Любов Федоришин).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Руслану Вайду.
 
 
 
   Міський голова                                                             Ігор Матвійчук
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                             рішення  міської  ради
                                                                                             від  25.07.2019    №  2439
 
                                                                                              Секретар міської ради
 
                                                                                                           Роман Боднарчук
 
 
 
 
 
 
Зміни до міської Програми соціального  захисту на 2019  рік
 
 
 
 
 
 
 
Замовник  Програми      Начальник управління
                            соціального захисту населення міської ради    
                                                                                Федоришин  Л.М.  _________
                                                                (П.І.Б )                    (підпис)
 
 
Керівник  Програми        Заступник  міського голови
                                                                                 Вайда Р.Б.       _______
                                                              (П.І.Б )                (підпис)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
Назва замовника : Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані резуль
тати
роки всьо
го
в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет обласний бюд
жет
інші дже
рела
20 Надання одноразових грошових допомог громадянам на відшкодування збитків, завданих внаслідок проливних дощів  20-21 травня 2019 року
КПКВК 0813242
Управління  соціального захисту населення Протягом року  
2019
 
300,0
 
 
 
 
 
 
300,0
 
 
 
 
 
 
    Покращення якості життя мешканців

 
 
 
 
Замовник  Програми                                       Федоришин  Л.М.  _________
                                                                (П.І.Б )              (підпис)
 
Керівник  Програми                                           Вайда Р.Б.             __________
                                                              (П.І.Б )                (підпис)