РІШЕННЯ № 2440

Про внесення змін до «Програми охорони навколишнього природного середовища міста Калуша до 2020 року»

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  25.07.2019      2440
                                                                                                                     
Про внесення змін до «Програми
охорони навколишнього природного
середовища міста Калуша до 2020 року»
 
 
м.Калуш
(п’ятдесят  восьма сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
 
         З метою проведення ефективної, цілеспрямованої діяльності з організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів міста, на виконання статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та відповідно до листів                                     КП «Калушавтодор» від 12.07.2019 № 108/01-03/, від 15.07.2019 № 109/01-03/, від 15.07.2019 № 111/01-03/ та листа КП «Водотеплосервіс» від 18.07.2019 №1057, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:                                                                                               
 
1. Внести зміни до «Програми охорони навколишнього природного середовища міста Калуша до 2020 року», затвердженої рішенням міської ради від 30.06.2016 № 333, зі змінами від 31.01.2019 № 2087, від 28.02.2019 № 2159, від 23.04.2019 № 2273, від 23.05.2019 № 2329, а саме:
- паспорт Програми викласти в новій редакції;
- пункт 7 «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка в межах міста Калуша» розділу 2 «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми збільшити фінансування на суму 199,0 тис. грн.(згідно з додатком);
- пункт 8 «Очистка водовідвідних канав в мікрорайонах міста» розділу 2 «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми збільшити фінансування на суму 199,0 тис. грн. (згідно з додатком);
- пункт 1 «Гідродинамічне очищення зливової каналізації на території            м. Калуш (Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища)» розділу 10 «Інші напрямки природоохоронної діяльності» збільшити фінансування на суму 199,0 тис. грн. (згідно з додатком);
- пункт 8 «Реконструкція КНС-3 на вул. Євшана в м. Калуш Івано-Франківської області (придбання та встановлення засувки ножової з одностороннім ущільненням А054 DN1600 PN10 з електроприладом)» розділу 8 Водовідведення КП «Водотеплосервіс» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми на суму 1995,751 тис. грн. виключити з Програми;
- пункт 6 «Гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж на території м. Калуш» розділу 10 «Інші напрямки природоохоронної діяльності» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми включити фінансування на 2019 рік на суму 500, 0 тис. грн. (згідно з додатком);
- пункт 7 розділу 4 «Поводження з промисловими і побутовими відходами» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми викласти в такій редакції: «Придбання пластикових контейнерів для збору побутових відходів у м.Калуші Івано-Франківської області» та передбачити фінансування з міського бюджету на суму 300,0 тис. грн. (згідно з додатком);
- пункт 8 «Реконструкція, технічне переоснащення обладнання для полігонів ТПВ (придбання механізмів на полігон ТПВ: каток-ущільнювач відходів)» розділу 4 «Поводження з промисловими і побутовими відходами» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми зменшити фінансування з міського бюджету на суму 300,0 тис. грн. (згідно з додатком);
- в розділ 4. «Поводження з промисловими і побутовими відходами» внести новий пункт 18 «Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста Калуша» та передбачити фінансування на суму 100,0 тис. грн. (згідно з додатком).
         2. Фінансовому управлінню міської ради (Поташник Л.В.) передбачити кошти на відповідне фінансування природоохоронних заходів Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Галину Романко.
 
 
 
 
 
Міський голова                                                             Ігор Матвійчук
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 25.07.2019   №  2440
 
Секретар міської ради
 
          Роман Боднарчук
 
 
 
 
 
Зміни до Програми
охорони навколишнього природного середовища
міста Калуша до 2020 року
 
 
Замовник Програми:
 
Начальник управління
з питань надзвичайних
ситуацій міської ради                               Головатчук І. М.           _____________
 
 
Керівник Програми:
 
 
Перший заступник
міського голови                                        Романко Г. В.        ___________
 

 
Паспорт
Програми охорони навколишнього природного середовища
міста Калуша до 2020 року
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської  міської ради.
2. Розробник Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.
3. Співрозробники та головні розпорядники коштів Програми: управління житлово-комунального господарства міської ради, управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, управління освіти міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради.
4. Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.
5. Учасники Програми: ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «Синтра», ВФ ДПЗД «Калуська ТЕЦ», ДП «КДЕЗ ІХП НАН України», управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради, КП «Калушавтодор», КП «Екосервіс»,  КП «Екоресурс», КП «Водотеплосервіс», ДП «НДІ Галургії».
6.Термін реалізації Програми: 5 років.
            6.1. Етапи  реалізації Програми: І етап - 2016-2017 роки, ІІ етап – 2018-2020 роки.
            7. Обсяги фінансування Програми:  584515,68 тис. грн.
 
 
Роки
Обсяги фінансування    тис. грн.
 
всього
в т.ч. за джерелами  фінансування
обласний бюджет міський бюджет Державний бюджет інше фінансування
2016 30397,703 2890,34 3600 19481,19 4426,173
2017 75105,772 13774,13 8781,658 35254,346 17295,638
2018 97904,323 44270,996 13836,082 35366,787 4430,458
2019 370215,661 11820,496 14232,914 281379,004 4679,752
2020 68995,716 9992,578 5475,188 52492,4 1035,55
Всього по Програмі 584515,68 82748,540 45925,845 423973,727 31867,571
8. Очікувані результати виконання Програми
            Виконання заходів Програми дасть змогу:
- покращити екологічний стан міста;
- підвищити рівень безпеки проживання в місті;
- зменшити кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- забезпечити раціональне використання та охорону земельних ресурсів від забруднення та виснаження;
- зменшити обсяги використання води та рівні забруднення поверхневих та підземних вод шкідливими стоками;
- підвищити рівень діяльності у сфері поводження з твердими побутовими та промисловими відходами;
- запобігати негативному впливу стихійних явищ природного та техногенного походження.
9. Термін звітності: щоквартально.
 
Замовник Програми:          Головатчук Ігор Миколайович                            __________
Керівник Програми:          Романко Галина Василівна                                 ___________

                                                                                                                                    Додаток
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
Назва замовника: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради                           
 

з/п
Найменування заходу програми Виконавець Тер
мін вико
нання
Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. Очікувані результати
роки всього міський бюджет обласний бюджет Державний бюджет інше фінансу
вання
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
7 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка в межах міста Калуша  УЖКГ міської ради,
КП «Калуш
автодор»
2016-
2020
2016-2020
в т. ч.
2016
2017
2018
2019
2020
1221,0
 
 
115,0
199,0
394,0
398,0
115,0
 
1221,0
 
 
115,0
199,0
394,0
398,0
115,0
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
Ліквідація шкідливої дії води під час повені та паводків
8 Очистка водовідвідних канав в мікрорайонах міста УЖКГ міської ради,
КП «Калуш
автодор»
2016-
2020
2016-2020
в т. ч.
2016
2017
2018
2019
2020
1509,0
 
 
60,0
199,0
792,0
398,0
60,0
 
1509,0
 
 
60,0
199,0
792,0
398,0
60,0
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
  Всього по розділу 2:       262515,542 14464,0 1270,905 240316,745 6463,892  
4. Поводження з промисловими і побутовими відходами
7 Придбання пластикових контейнерів для збору побутових відходів у м. Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради,
КП «Екоресурс»
2017-2019 2017-2018
в т. ч.
2017
2018
2019
16850,0
 
 
6650,0
8900,0
1300,0
300,0
 
 
 
 
300,0
13550,0
 
 
3650,0
8900,0
1000,0
 
 
 
-
-
-
3000,0
 
 
3000,0
-
-
Підвищення рівня обслуговування населення
8 Реконструкція, технічне переоснащення обладнання для полігонів ТПВ (придбання механізмів на полігон ТПВ: каток-ущільнювач відходів) УЖКГ міської ради,
КП «Екоресурс»
2017-2020 2017-2020
в т. ч.
2017
2018
2019
2020
29560,0
 
 
3000,0
20660,0
3200,0
2700,0
5900,0
 
 
-
-
3200,0
2700,0
20660,0
 
 
3000,0
17660,0
-
-
-
 
 
-
-
-
-
3000,0
 
 
-
3000,0
-
-
Покращення якості роботи підприємства у галузі поводження з ТПВ
18 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста Калуша УЖКГ міської ради 2019 2019 100,0 100,0 - - - Покращення санітарного стану міста Калуш
  Всього по розділу4:       95362,228 18385,801 48367,573 17928,854 10680,0  
10. Інші напрямки природоохоронної діяльності
1 Гідродинамічне очищення зливової каналізації на території м. Калуш (Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища) УЖКГ,
КП «Калушавто
дор»
2017-2019 2017-2019
в т. ч.
2017
2018
2019
2973,0
 
 
579,0
995,0
1399,0
27973,0
 
 
579,0
995,0
1399,0
- - - Запобігання забруднення навколишнього природного середовища
 
6 Гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж на території м. Калуш УЖКГ,
КП «Водотепло-
сервіс»
2017-
2018
2017-
2018
в т. ч.
2017
2018
2019
1376,0
 
 
80,0
796,0
500,0
1376,0
 
 
80,0
796,0
500,0
-
 
 
-
-
-
 
 
-
-
-
 
 
-
-
Покращення роботи каналізаційної системи міста
Всього по розділу 10:       7899,082 7289,082        
Всього по Програмі:       584515,68 45925,842 82748,54 423973,727 31867,571    
 
 
 
Замовник Програми:                                                 Головатчук Ігор Миколайович                         _____________
 
Керівник Програми:                                                    Романко Галина Василівна                                ______________