РІШЕННЯ № 2505

Про внесення змін до “Програми профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік»  


УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  29.08.2019      2505
                                                                                                                     

Про внесення змін до “Програми
профілактики злочинності,
співробітництва із силовими
структурами та громадськими
формуваннями на 2019 рік»
 
м.Калуш
(шістдесят перша сесія сьомого демократичного скликання)
 
   
 
 
                Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 року № 1621-ІV (зі змінами і доповненнями), на виконання Програми профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік та з метою ефективного використання коштів, відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до “ Програми профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік”, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 2012, а саме:
- пункт 6 переліку заходів, обсяги та джерела фінансування Програми «Покращення матеріально-технічного стану Калуського відділу ГУ національної поліції» збільшити на 110,0 тис. грн. (додається).
- збільшити обсяг фінансування Програми в сумі 110,0 тис. грн. та викласти в новій редакції п. 7 паспорта Програми, фінансове забезпечення Програми (додається).
 
2. Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) передбачити кошти на відповідне фінансування в 2019 році управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (Ігор Головатчук).
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Галину Романко.
 
 
 
Міський голова                                                                                         Ігор Матвійчук
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від  29.08.2019   № 2505
 
Секретар міської ради
            Роман Боднарчук
 
 
 
Зміни до Програми профілактики злочинності,
співробітництва із силовими структурами
та громадськими формуваннями на 2019 рік
 
 
 
Замовник Програми            
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій
Калуської міської ради                            Головатчук І.М.    ______________
 
 
Керівник Програми               
Перший заступник
міського голови                                         Романко Г.В.           _______________
 
 
 
 
В Паспорті Програми пункт 7 викласти в новій редакції, а саме
 
7. Обсяги фінансування  програми 4123,5 тис. грн.:
 
 
Роки
Обсяги фінансування
тис. грн.
 
всього
в т.ч. за джерелами  фінансування
міський бюджет обласний бюджет державний бюджет інше фінансування
2019 4123,5 4123,5 - - -
 
 
Розділ  Фінансове  забезпечення
 
            Фінансування Програми буде здійснюватися у відповідності до чинного законодавства України з місцевого бюджету.
            На виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:
 
Всього  по
роках
Обсяги  фінансування
тис. грн.
місцевий
бюджет
обласний
бюджет
 
державний
бюджет
інше фінансування  
всього
2019 4123,5 - - - 4123,5

 
 
 
Замовник програми:     
Начальник управління
з питань надзвичайних
ситуацій міської ради                   _______________  Головатчук Ігор Миколайович
 
 
Керівник програми:      
Перший заступник
міського голови                             _______________ Романко Галина Василівна
 
Додаток до Програми
 
 
           
Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
Назва замовника:  управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
 
Назва програми: Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік


з/п
 
Найменування заходу програми
 
Виконавець
 
Термін виконання
Орієнтовні обсяги фінансування
тис. грн.
 
 
Очікувані результати
роки місце-
вий
бюджет
облас-
ний
бюджет
держав-
ний
бюджет
інше фінансу-
вання
Всього
за 2019
 
1 2 3 4 5 6       7 8
6. Покращення матеріально-технічного стану Калуського відділу ГУ національної поліції
 
Управління  з питань НС міської ради 2019 2019 260,0       260,0  
  Всього по Програмі       4123,5       4123,5  

 
 
 
 
Замовник програми:    Головатчук Ігор Миколайович                                 ___________________
 
Керівник програми:     Романко Галина Василівна                                       ____________________