РІШЕННЯ № 2574

Про внесення змін до Програми капітального ремонту  та утримання об`єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2019 рік

РІШЕННЯ
від  26.09.2019      2574
                                                                                                                     
Про внесення змін до Програми
капітального ремонту  та
утримання об'єктів благоустрою
і дорожньо-мостового господарства
міста Калуша на 2019 рік                                      
м.Калуш
(шістдесят друга сесія сьомого демократичного скликання)
 
                            
 
З метою забезпечення та збереження технічного стану, підвищення експлуатаційних якостей і продовження строків служби об'єктів благоустрою, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», на підставі листа управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради від 24.09.2019 року № 04-08/1317, враховуючи рекомендації постійної комісіїй міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Програми капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2019 рік, затвердженоїрішенням міської ради від 20.12.2018 року № 2003 із внесеними змінами від 31.01.2019 року № 2094, від 28.03.2019 року № 2220, від 23.05.2019 року № 2330, від 27.06.2019 року № 2393, від 25.07.2019 року №2446 та від 29.08.2019року № 2499,а саме:
-  збільшити обсяг фінансування пункту 4 Переліку заходів Програми «Послуги по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань» на 199,0 тис.грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) для поточного ремонту доріг.
2. Викласти п.7 паспорта і перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Руслану Вайду.
 
 
Міський голова                                                                              Ігор Матвійчук                
 
 
  
Затверджено
рішення міської ради
Секретар міської ради
 
   _____ Роман Боднарчук
 
 
 
Зміни до Програми капітального ремонту та утримання
об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства
 міста Калуша на 2019 рік
 
 
Замовник Програми
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
 
                              
 
  
Юрій Рекунов
 
 
 
 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови
 
 
 
Руслана Вайда
 
 
 
 
 
 
 
В Паспорті Програми пункт 7 викласти у новій редакції, а саме:
 
7. Обсяги фінансування програми (тис.грн.) 37 783,764
 
 
Обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
Додаток до програми
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою
і дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2019 рік
Назва замовника Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет обласний бюджет інші джерела
1. Утримання дорожньо-мостового та зеленого господарства КП «Калушавтодор» 2019 2019 17371,0 17371,0 - - Збереження існуючої мережі об’єктів благоустрою міста від руйнування, належна сезонна експлуатація об’єктів благоустрою, покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць міста, мереж зовнішнього освітлення, благоустрою кладовищ
2. Утримання зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху КП «Міськсвітло» 2019 2019 7934,4 7934,4 - -
3. Утримання міських кладовищ КП «Ритуальна служба» 2019 2019 760,31 760,31 - -
4. Послуги по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань УЖКГ міської ради 2019 2019 10918,054 10918,054 - -
5 Капітальний ремонт та облаштування дитячих майданчиків УЖКГ міської ради 2019 2019 600,0 600,0 - - Покращення благоустрою міста
6 Капітальний ремонт та заміна лавочок УЖКГ міської ради 2019 2019 150,0 150,0 - - Покращення благоустрою міста
7 Капітальний  ремонт пішохідних доріжок на міському кладовищі УЖКГ міської ради 2019 2019 50,0 0,0 50,0 - Покращення благоустрою кладовища на вул.Височанка
  Всього:       37783,764 37733,764 50,0 -  
Замовник програми                        Ю.І.Рекунов                 _____________
                                                               (П.І.Б)                                       (підпис)
Керівник програми                          _Р.Б.Вайда_                   _____________
                                                               (П.І.Б)                                       (підпис)