ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідачі:


Мельник Володимир Андрійович

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LXVII

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер:

448

Дата реєстрації:

10.06.2024

Проголосовано:

12.06.2024 16:10:48

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  25
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  13

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 448

Текст:

                                                                                                                                                                                                                                                                  

           Розглянувши службову записку від 07.06.2024 №01-19/352 та проект землеустрою, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст. ст. 12, 134-139, 186  Земельного кодексу України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  ст. 271 Податкового кодексу України, ст. ст. 18, 23 Закону України “Про оцінку земель”, Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 №1013 “Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)”, беручи до уваги рішення Калуської міської ради від 28.03.2024 №3087 «Про доповнення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на розроблення документації із землеустрою», витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-1200425062024 від 15.05.2024 року, витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок №НВ-9939637972024 від 21.05.2024, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська рада

 ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка розташована в  м. Калуші,  Івано-Франківської області, площею 2,8501 га (кадастровий номер: 2610400000:02:001:0169).

 2. Включити земельну ділянку з кадастровим номером: 2610400000:02:001:0169 до переліку земельних ділянок, права оренди на які виставляються на земельні торги у формі електронного аукціону окремим лотом згідно з додатком 1.

 3. Провести земельні торги у формі електронного аукціону на земельну ділянку площею 2,8501 га (кадастровий номер: 2610400000:02:001:0169), яка розташована  в м. Калуші, Івано-Франківської області, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код виду цільового призначення земельної ділянки: 11.02).

 4. Затвердити умови продажу права оренди на земельну ділянку передбачену в пункті 1 даного рішення, встановивши наступне:


4.1. Стартова ціна лота дорівнює розміру річної орендної плати, що становить 3,5 (три з половиною) відсотків від нормативної грошової оцінки;

4.2. Гарантійний внесок становить 30 % від стартової ціни;

4.3. Крок земельних торгів у формі електронного аукціону становить 1  (один) відсоток від стартової ціни.

4.4. Строк користування земельною ділянкою 5 (п’ять) років.

 

 1.   Торги провести в порядку визначеному ст.135-139 Земельного кодексу України.

 2.   Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП «Фірма «СОМГІЗ» про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 Земельного кодексу України.

 3.  Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, передбачених ч.6 ст.137 Земельного кодексу України.

 4.  Переможцю земельних торгів відшкодувати витрати, здійснені на підготовку Лота до проведення земельних торгів у формі електронного аукціону в  порядку встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 №1013 та ч.24 ст.137 Земельного кодексу України.

 5. Уповноважити начальника управління земельних відносин Калуської міської ради Володимира Андрійовича Мельника від імені  Організатора  підписати протокол  проведення земельних торгів.

 6. Уповноважити міського голову Андрія Михайловича Найду від імені Організатора підписати договір оренди земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.

 7. Затвердити проект договору оренди землі, який буде укладено за результатами електронного аукціону згідно з додатком 2.        

 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.


 

Міський голова                                                                                      Андрій НАЙДА

 

 

                                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                                                                                   до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                   від _______2024  №____


Перелік земельних ділянок, права на які виставляються на земельні торги у формі електронного аукціону

окремими лотами

 

№ п/п Кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки, га Код виду цільового призначення земельної ділянки Адреса земельної ділянки Стартова ціна лота Умови продажу Крок аукціону

 
1. 2610400000:02:001:0169 2,8501 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  м. Калуш, Івано-Франківська область 752 152 грн. 73 коп.

3,5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
Право оренди терміном  5 років 7 521 грн. 53 коп.

1 % 

 

 

       

     Секретар міської ради                                                                                                                       Віктор ГІЛЬТАЙЧУК 

 

 
 Додаток 2

до рішення міської ради

від _______2024  №____
ДОГОВІРОРЕНДИ       ЗЕМЛІ


 

м. Калуш                                                                                                                                          «___»_______2024 р.

              

Орендодавець, Калуська міська рада Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 33578261), що знаходиться за адресою: вул. Франка, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл. в особі  міського голови Найди Андрія Михайловича, який діє на підставі пункту 16 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та Орендар __________________________________________,       (код ЄДРПОУ:__________________), що знаходиться: ______________________________________.,  з другої сторони, – уклали Договір про наступне.

ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРУ

 

1. Орендодавець, відповідно до рішення Калуської міської ради від ______________ р. № _______ (____________________________ сесія восьмого демократичного скликання) та протоколу про хід торгів на аукціоні ________ від __________________ 2024 року  надає, а Орендар приймає  у строкове платне користування земельну ділянку _______________________________________ (код КВЦПЗ 11.02.) з кадастровим номером 2610400000:02:001:0169, яка розташована в м. Калуші, Івано-Франківської області.

 

ОБ‘ЄКТ  ОРЕНДИ

 

2. В оренду передається земельна ділянка площею 2,8501 га.

3. На земельній ділянці відсутні  об’єкти нерухомого майна.

4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з кадастровим номером 2610400000:02:001:0169, на дату укладання Договору становить 21490077 грн. 98 коп.

5. Земельна ділянка, яка передається в оренду, немає недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

6. Інші  особливості  об‘єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини, немає.

 

СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ

 

7. Договір укладено до _________________ року (включно). Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, Орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. Питання поновлення, укладення Договору на новий строк регулюється ст. 126-1 Земельного кодексу України та ст. 33 Закону України “Про оренду землі”.

 

ОРЕНДНА  ПЛАТА

 

8. Орендна плата вноситься Орендарем в грошовій  формі в розмірі ____________ грн. ___ коп. (____________________ грн. ___ коп.)  в рік, що становить ______________ % від нормативної грошової оцінки земель.

9. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, визначених законодавством.

10. Орендна плата вноситься згідно вимог Податкового кодексу України  та відповідно до витягу з технічної   документації про нормативну грошову  оцінку  земельної  ділянки від ____________ р. №___.

11. Розмір орендної плати переглядається у випадку:

- зміни умов господарювання, передбачених Договором;

                          - зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

                          - погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;

                          - зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

-в інших випадках, передбачених Законом.

12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

 -у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

-  стягується пеня за кожний календарний день прострочення сплати орендної плати, включаючи день погашення, у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

 

 

 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ  ДІЛЯНКИ

 

    13. Земельна ділянка передається в оренду – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

    14. Цільове призначення земельної ділянки – Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02.)

 

 

 

УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАНУ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ

 

  15. Використовувати земельну ділянку у відповідності до мети, визначеної у пунктах 13, 14 цього Договору, забезпечувати екологічну безпеку землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі.

 

 

УМОВИ  ПОВЕРНЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ  ДІЛЯНКИ

 

  16. Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець, у разі погіршення  корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов‘язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.  Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв‘язується у судовому порядку.

  17. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

  18. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, не підлягають  відшкодуванню.

  19. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов‘язань, передбачених цим Договором.

Збитками вважаються:

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв‘язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов Договору.

  20. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

 

ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ)  ЩОДО  ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ  ДІЛЯНКИ

 

  21. На орендовану земельну ділянку _________________________________.

  22. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

 

ПРАВА  ТА  ОБОВ‘ЯЗКИ  СТОРІН

 

  23. Права Орендодавця:

- вимагати від Орендаря використання земельної ділянки у відповідності до мети, визначеної у пунктах   13, 14 цього Договору, забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі, своєчасного внесення орендної плати;

- доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням Орендарем умов Договору;

- вимагати від Орендаря збільшення розмірів орендної плати у випадках визначених у пункті 11 цього Договору;

  24. Обов‘язки Орендодавця:

- не втручатися у господарську діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору;

- при зміні реквізитів рахунків по орендній платі за землю орендодавець в 10-ти денний термін в письмовій формі повідомляє Орендаря;

- попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкту оренди;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до Закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки.

  25. Права Орендаря:

- вимагати надання Орендодавцем для використання земельну ділянку після державної реєстрації права оренди та відшкодування Орендодавцем упущеної вигоди і збитків, заподіяних ненаданням її у зазначений строк;

- використовувати орендовану земельну ділянку на власний розсуд у відповідності до мети, обумовленої у Договорі;

- одержувати доходи;

- за згодою Орендодавця передавати у володіння і користування орендовану земельну ділянку або її частину без зміни  її цільового призначення іншій особі (суборенда) у випадках та на умовах, передбачених Законом;

- користуватись, у відповідності з діючим порядком, інженерними комунікаціями з метою забезпечення належної господарської діяльності на орендованій земельній ділянці;

- вимагати від Орендодавця відповідного зменшення орендної плати, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршиться не внаслідок дій Орендаря та у випадках, коли в процесі використання цієї ділянки виявились необумовлені Орендодавцем у Договорі недоліки, які суттєво перешкоджають передбаченому використанню;

- утримувати із орендної плати понесені витрати на усунення недоліків орендованої земельної ділянки, які не були обумовлені Орендодавцем у Договорі  оренди і суттєво перешкоджають передбаченому цим Договором її використання.

        26. Обов‘язки Орендаря:

- в місячний термін укласти договір оренди земельної ділянки;

- використовувати орендовану земельну ділянку відповідно до мети, визначеної у пункті 13, 14 цього Договору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного і екологічного законодавства, державних і місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі;

-в строки встановленні Податковим кодексом України  надати в  відповідний територіальний орган державної фіскальної служби декларацію з плати за землю на поточний рік;

- провести державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства;

-у відповідності з пунктом 10 цього Договору своєчасно вносити орендну плату;

- враховувати при використанні земельної ділянки права третіх осіб, набуті відповідно до Закону;

-у відповідності з пунктом 16 цього Договору повернути Орендодавцю земельну ділянку після закінчення строку оренди;

- не утримувати земельну ділянку для забезпечення своїх вимог до Орендодавця;

- відшкодовувати Орендодавцеві заподіяну Орендарем шкоду у разі погіршення стану земельної ділянки;

- забезпечити постійний доступ до існуючих на ділянках інженерних мереж для їх ремонту і обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні мережі, не чинити перешкод при будівництві нових.

 

РИЗИК  ВИПАДКОВОГО  ЗНИЩЕННЯ  АБО  ПОШКОДЖЕННЯ

ОБ‘ЄКТА  ОРЕНДИ  ЧИ  ЙОГО  ЧАСТИНИ

 

 27. Ризик випадкового знищення або пошкодження об‘єкта оренди чи його частини несе Орендар.

 

СТРАХУВАННЯ  ОБ‘ЄКТА  ОРЕНДИ

 

 28. Згідно з цим Договором об‘єкт оренди  не підлягає страхуванню на весь період дії цього Договору.

 

ЗМІНА  УМОВ  ДОГОВОРУ  І ПРИПИНЕННЯ  ЙОГО   ДІЇ

 

29. Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У випадку недосягнення згоди щодо зміни умов Договору спір розв‘язується у судовому порядку.

30. Дія Договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- у разі ліквідації юридичної особи - Орендаря.

              Договір припиняється також в інших випадках, передбачених Законом.

31. Дія Договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов‘язків, передбачених Договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених Законом.

32. Розірвання Договору оренди землі  в односторонньому порядку не допускається.

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН  ЗА  НЕВИКОНАННЯМ  АБО

НЕНАЛЕЖНЕ  ВИКОНАННЯ  ДОГОВОРУ

 

33. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть  відповідальність відповідно до Закону  та цього Договору.

34. Сторона, яка порушила зобов‘язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

       35. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами.

Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в

 

Орендодавця, другий - в Орендаря, третій в секторі Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Калуської міської ради Івано-Франківської області.

 

 

 

РЕКВІЗИТИ  СТОРІН

 

Калуська міська рада                                                                  ______________________

м. Калуш, вул. Івана Франка, 1                                                     вул. _________________

Місцевий бюджет                                                                          ______________________

Р/р UA 578999980334139812000009614                                        Івано-Франківської області

МФО 899998                                                                                    код ЄДРПОУ:

УДК в Івано-Франківській обл.

КБКД 18010600

Код ЄДРПОУ 37951998

ПІДПИСИ  СТОРІН 

                   ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                            ОРЕНДАР

                                                                                                                                               

   __________________ А. М. Найда                                          ________________

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       Віктор ГІЛЬТАЙЧУК