ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 28


28.  РІШЕННЯ
 
від   _______ 2020 р. № ____                                            м. Калуш
 
Про Положення про
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
                           ______ сесія сьомого                 демократичного скликання                           
 
 
 
 
Відповідно до статей 26 та 54 Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні», керуючись методичними рекомендаціями з розроблення положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.11.2012 року      № 587, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» у зв’язку із створенням об’єднаної територіальної громади та добровільним приєднанням територіальних громад міська рада
ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити нову редакцію Положення про управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (додається).
 2. Начальнику Управління (Юрій Рекунов) здійснити державну реєстрацію Положення про управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.
 3. Рішення Калуської міської ради від 24.11.2016 року № 568, вважати таким, що втратило чинність.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Руслану Вайду.
 
 
 
 
Міський голова                                                                                         Ігор Матвійчук
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії Калуської міської ради
«___» _____________ 2020 року
№ _____________________
Секретар міської ради 
 
_________________ Роман Бондарчук            
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
 
 
 
 
м. Калуш
2020
 
 
 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (далі ­управління) є структурним виконавчим органом міської ради та утворюється Калуською міською радою;
  2. Скорочена назва управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради — УЖКГ міської ради;
  3. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків, та оперативно - обласній державній адміністрації в межах делегованих повноважень;
  4. У своїй діяльності УЖКГ міської ради керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Ка6інету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями обласної і міської рад, розпорядженнями обласної державної адміністрації і міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.
 2. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ УПРАВЛІННЯ Є:
  1. Забезпечення на території об’єднаної територіальної громади реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед, щодо організації і здійснення заходів з його реформування;
  2. Аналіз стану житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади і підготовка пропозицій до проекту міського бюджету щодо фінансування місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою об’єднаної територіальної громади, інженерного захисту та ліквідацій наслідків підтоплення території об’єднаної територіальної громади;
  3. Забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог  нормативно правових актів з питань житлово-комунального господарства;
  4. Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до місцевих програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою об’єднаної територіальної громади, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
  5. Виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства, координація та організаційно-методичне забезпечення діяльності та роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
  6. Підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг, що надаються населенню об’єднаної територіальної громади, забезпечення належного утримання та експлуатації житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства;
  7. Впровадження сучасних технологій у сфері житлово-комунального господарства;
  8. Сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку житлово-комунальних послуг;
  9. Моніторинг та аналіз споживання житлово-комунальних послуг;
  10. Виконання функцій замовника з проектування, капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади і капітального ремонту житлового фонду;
  11. Облік громадян за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
  12. Здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку Єдиного Державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
  13. В установленому законодавством порядку працівники управління представляють інтереси Виконавчого комітету, Калуської міської ради, міського голови, начальника управління та управління житлово-комунального господарства в усіх судах України та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються діяльності Управління житлово-комуналньго господарства;
  14. Вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.
 
 1. УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО
    ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:
 
 1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, подає до міської ради пропозиції з цих питань;
3.2.    Готує пропозиції до проектів місцевого бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових 6удинків, міських програм розвитку житлово­-комунального господарства та благоустрою території міської об’єднаної територіальної громади і подає їх на розгляд міській раді та її виконавчого комітету;
3.3.    Організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, подає пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою території об’єднаної територіальної громади, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища.
3.4. Готує і подає в установленому порядку до виконавчого комітету та міської ради пропозиції щодо:
а) удосконалення структури управлінням житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади  та його розвитку;
б)  розвитку підприємництва, конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку послуг з утримання житла;
в)   удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;
 
г)     проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту території об’єднаної територіальної громади;
д)  відселення громадян iз житлових будинків, що перебувають в аварійному стані чи на зсувних ділянках і підлягають зносу у зв'язку з відводом земельних ділянок для суспільних потреб;
е)     зміни статусу гуртожитків, житлових будинків і квартир;
3.5.  Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;
3.6.  Розглядає інвестиційні програми та бізнес-плани розвитку житлово-комунальних підприємств комунальної власності, готує висновки з цих питань для виконавчого комітету;
3.7. Проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства;
3.8. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади в осінньо-зимовий період, а також об’єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідацій їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
3.9.  Забезпечує контроль за виконанням рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що стосуються житлово-комунального господарства;
3.10. Здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду, об’єктів комунального господарства;
3.11.Вживає заходів до поліпшення роботи житлово-комунальних підприємств з енергозбереження та оснащення об’єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;
3.12. Бере участь у реалізації державної політики з питань ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства;
3.13.Бере участь в комісіях з прийняття у комунальну власність об’єктів відомчого житлового фонду та інших об’єктів житлово-комунального господарства;
3.14. Проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту території об’єднаної територіальної громади у разі покладення на нього функцій замовника;
3.15.Бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення санітарного стану об’єднаної територіальної громади, якості питної води, поліпшення технічного стану внутрішньобудинкових  систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню території об’єднаної територіальної громади та ліквідації його наслідків;
3.16. Організовує і контролює роботу з обстеження території об’єднаної територіальної громади, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, підготовки схем їх інженерного захисту, проводить моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у житлово-комунальній сфері і оцінку їх соціально-економічних наслідків;
3.17.Проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;
3.18. Організовує проведення підготовки та перепідготовки кадрів у сфері житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади, тематичних семінарів з питань ціноутворення, бухгалтерського обліку та звітності, ресурсо- та енергозбереження тощо;
3.19. Пропагує досягнення передового досвіду, сприяє використанню на підприємствах сучасних інформаційних технологій;
 
3.20. Виконує функції замовника з капітального ремонту житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою території об’єднаної територіальної громади, проводить закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;
3.21. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у житлово-комунальній сфері;
3.22. Організовує обстеження житлових приміщень з метою визначення відповідності їх технічним і санітарним нормам, веде облік службового та аварійного житлового фонду, будинків, що підлягають знесенню, а також громадян, що проживають у цих будинках;
3.23. Подає організаційно-методичну допомогу будинковим, квартальним і вуличним комітетам, об’єднанням співвласників  багатоквартирних будинків, асоціаціям власників житлових будинків, громадським організаціям з питань утримання і збереження житлового фонду, реалізації заходів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою житлових будинків;
3.24. Готує проекти рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови, що належать до його компетенції;
3.25. Розглядає в установленому законодавством порядку та в межах своєї компетенції звернення громадян, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевої ради, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
3.26. Інформує населення через засоби масової інформації про програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади, організовує їх громадське обговорення;
3.27. Виконує інші функції, передбачені законом.
4. УПРАВЛІННЯ МАЄ ПРАВО:
4.1.  Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та  організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з житлово-комунальних питань;
4.2.  Вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції про припинення будівництва і реконструкцію об’єктів виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог законодавства та правил житлово-комунального обслуговування населення;
4.3.  Скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
4.4.  Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.5.  Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
4.6.  Виступати замовником капітального ремонту об’єктів житлового фонду, комунального господарства та благоустрою об’єднаної територіальної громади.
5. КЕРІВНИЦТВО:
5.1.  Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законодавством порядку;
5.2.  Начальник управління має заступників, які призначаються та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства.
6. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ:
6.1.  В установленому законодавством порядку представляє інтереси Виконавчого комітету, Калуської міської ради, міського голови, та управління житлово-комунального господарства в усіх судах України та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються діяльності Управління житлово-комуналньго господарства
6.2.  Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;
6.3.  Затверджує положення про підрозділи управління, розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками цих підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;
6.4.  Подає на розгляд міського голови кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;
6.5.  Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.
6.6.  Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
6.7.  Призначає і звільняє з посад працівників управління, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування;
6.8. Вносить пропозиції про призначення і звільнення з посади посадових осіб управління житлово-комунального господарства;
6.9.  Звітує про роботу Управління перед міською радою за вимогою депутатів.
7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ.
7.1.  Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами.
8. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1.  Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, фірмові бланки та інші атрибути;
8.2.  Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади, і вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради і комісії;
8.3.  Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління;
8.4.  Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету;
8.5.  Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей та завдань) та напрямків діяльності визначених цим Положенням;
8.6. Управлінню заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед працівників (крім оплати їх праці, нарахування Єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
8.7. Кошторис і штатний розпис Управління затверджує міський голова після погодження в міському фінансовому управлінні;
8.8. В разі припинення юридичної особи Управління (у результаті її ліквідації, шляхом злиття, поділу, реорганізації тощо) здійснює передачу активів шляхом зарахування до доходу бюджету об’єднаної територіальної громади;
8.9.  Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації – за рішенням засновника, а у випадках передбачених законом України – за рішенням суду;
8.10.Юридична адреса Управління: 77303
вул. Євшана, 9 м. Калуш Івано-Франківської області;
8.11.Код ЄДРПОУ: 03345998     
           
Начальник УЖКГ міської ради                                               Юрій Рекунов