ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

САВКА Олег Васильович

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

16.11.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 965
Про зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки

 
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
  1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.09.2022  №1581, зі змінами від 27.07.2023 №2316, від 31.08.2023 №2398, від 28.09.2023 №2492, від 26.10.2023 №2605, а саме:
1.1.Збільшити обсяги фінансування програми (Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми у 2023 році) на суму 99 000,00 гривень:
1.2. Викласти пункти 3.1, 6,1, 6.3, 6.4, 8.1 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми в новій редакції (додаються).
1.3. Викласти пункт 7 Паспорта Програми та перелік заходів, обсягів та джерел фінансування в новій редакції (додаються).
 
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Олега САВКУ.
 
 
 
Міський голова                                                                                   Андрій НАЙДА
Додаток до програми
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми (нова редакція)
Назва замовника  Калуська  міська  рада
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет міської територіаль-ної громади Зміни, які вно-сяться інші дже-рела
  1. Інформаційна політика
6.  Програма промоційних заходів щодо формування позитивного іміджу  територіальної громади міста Калуша,
органів місцевого самоврядування, відзначення історичних дат і подій, професійних та державних свят
3.1 Фінансування Фонду виконання депутатських повноважень
 
та повноважень міського голови
виконавчий комітет міської ради 2023-2025 2023-2025
2023
2024
2025
2023-2025
2023
2024
2025
8 206 000
2 506 000
2 850 000
2 850 000
800 000
200 000
300 000
300 000
8 206 000
2 506 000
2 850 000
2 850 000
800 000
200 000
300 000
300 000
Підтримка депутатів та міського голови у виконанні наказів та звернень
виборців
6.1 Виготовлення   друкованої продукції (буклети, плакати, календарі, бланки тощо),відеофільмів та патріотичної символіки, придбання знаків поштової оплати відділ організаційно-правової роботи ради; організаційний відділ виконкому; господарський відділ; відділ інформаційної роботи; відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель і комунікацій 2023-2025 2023-2025
2023
2024
2025
395 700
131 900
131 900
131 900
395 700
131 900
131 900
131 900
Формування позитивного іміджу  міської територіаль-ної громади, органів місцевого са-моврядування
6.3 Придбання цінних подарунків, квітів (для відзначення визначних дат), відзнак, державної символіки, атри-бутики та символіки міста, промоційної продукції, тощо.
Придбання ритуальної продукції (вінків, кошиків, лампадок, тощо), оплата ритуальних послуг для відзначення пам’ятних дат та вшанування військовослуж-бовців, які загинули під час безпосередньої участі у бойових діях внаслідок військової агресії російської федерації проти України, ритуальні послуги з прибирання могил квітами
організаційний відділ виконкому 2023-2025 2023-2025
2023
2024
2025
1 615 300
684 100
465 600
465 600
1 615 300
684 100
465 600
465 600
Поширення позитивного досвіду, мотивація професійної діяльності.
Вшанування визначних дат та визначних людей територіаль-ної громади
6.4 Премії міського голови та міської ради, одноразові грошові допомоги, грошові винагороди (в тому числі, відповідно до положень про нагородження та відзнаки) відділ кадрової роботи і нагород 2023-2025 2023-2025
2023
2024
2025
1 190 000
490 000
350 000
350 000
1 190 000
490 000
350 000
350 000
8.1 Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, отримання витягів з державних  реєстрів юридичний відділ 2023-2025 2023-2025
2023
2024
2025
279 300
147 300
66 000
66 000
279 300
147 300
66 000
66 000
 
 
 
Забезпечення позовної діяльності в інтересах громади
Всього: 2023-2025
2023
2024
2025
24 828 202
7 491 402
8 668 400
8 668 400
24 828 202
7 491 402
8 668 400
8 668 400
 
 
                                                                                                                                 
Замовник  Програми                          _________                              Гумен І.М.
Керівник  Програми                           _________                               Савка О.В.