ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Юрій Соколовський

Статус:

Новий проект

Дата:

23.11.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1010
 Про  погодження  проєкту  Меморандуму про економічне  партнерство  та співробітництво  між Запорізькою міською територіальною громадою та Калуською міською територіальною  громадою


 
Відповідно до ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  заходів Програми залучення інвестицій та міжнародного співробітництва Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради 25.08.2022 №1534, з метою розвитку економічного партнерства та співробітництва, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради  з питань гуманітарної роботи законності та антикорупційної політики,   міська рада
 
ВИРІШИЛА:
    1. Погодити  проєкт Меморандуму про економічне  партнерство  та співробітництво між Запорізькою міською територіальною громадою та Калуською міською територіальною   громадою,  що додається.
2. Доручити Калуському міському голові Андрію Найді  підписати Меморандум про економічне  партнерство та співробітництво  між Запорізькою міською територіальною громадою та Калуською міською територіальною   громадою.
  1. . Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.
 
 
 
       Міський голова                                                            Андрій НАЙДА
 
 
 
 
 
        ЗАТВЕРДЖЕНО
                  рішення міської ради
__________№________
                                                                                                                Секретар міської ради
                                                                                                                      
                                                                                                                                  Віктор ГІЛЬТАЙЧУК 
Меморандум про економічне  партнерство та співробітництво
між Запорізькою міською  територіальною громадою
та Калуською міською територіальною  громадою 
      Запорізька міська  територіальна громада, інтереси якої представлені Запорізькою міською радою в особі  секретаря  Запорізької міської ради Анатолія  Куртєва та  Калуська міська територіальна  громада,  інтереси якої представлені  Калуською міською радою в особі міського голови  Андрія Найди, (надалі-сторони)  враховуючи бажання розвивати економічне співробітництво та сприяти соціально-економічному розвитку сторін, враховуючи їх потенціал,  спільно підписуємо  наступний меморандум:
1.Оскільки сторони прагнуть розвивати взаємні відносини та висловлюють бажання сприяти економічній співпраці між Запорізькою міською територіальною громадою та Калуською міською  територіальною  громадою, цей меморандум спрямований розвивати і підтримувати партнерські відносини на засадах рівноправної та довірливої співпраці.
 2. Метою цього меморандуму є створення взаєморозуміння та сталого партнерства, між двома сторонами. Можливості для спільних проектів та ініціатив, прагнучи до активізації громадськості, підтримки та висвітлення діяльності суб’єктів господарської діяльності.
3. Сторони будуватимуть свою роботу на принципах відкритості, взаємної підтримки, дотримання стандартів ділової етики.
4. Сторони погоджуються працювати за такими напрямками:
  • розробка та реалізація спільних проектів та програм, обмін досвідом, залучення експертів, спеціалістів;
  • сприяння започаткуванню нових бізнес-проектів та  створенню нових робочих місць;
  • сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, формування соціально – орієнтованого бізнес – середовища;
  • залучення громадських організацій, наукових інституцій, представників промисловості, малого та середнього бізнесу   до реалізації державних, міжнародних  програм, спільних заходів та проектів;
  • впровадження та поширення основ економічних, екологічних,  та правових знань серед суб’єктів господарської діяльності;
  • здійснення обміну інформацією  про можливості для інвестицій, розвитку бізнесу,  ділових (комерційних) пропозицій   у громадах;
  • розробка, впровадження та реалізація заходів, проектів та програм з енергоефективності, популяризація необхідності використання відновлювальних джерел енергії;
  • підтримка інновацій та наукових досліджень, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
5. Сторони заявляють, що за погодженням  не виключають можливості співпраці в інших  економічних сферах, якщо вони відповідають спільним цілям і потребам договірних сторін.
6. Сторони погоджують здійснювати обмін інформацією, аналітичними матеріалами, оприлюднювати результати спільної діяльності у засобах масової інформації.
7. Меморандум складений у двох примірниках, які є рівноцінними і зберігаються у кожної зі Сторін.
 
         Секретар  Запорізької міської ради                                                 Міський голова Калуша
                      Анатолій  КУРТЄВ                                                                                                  Андрій НАЙДА
 
                        
                             М.П.                                                                                               М.П.