ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Соколовський Юрій Володимирович

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

11.06.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 464
Про цільову Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім»  на 2024-2025 роки


Відповідно до  Указу Президента України від 27 березня 1998 №222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року  № 1211 «Про затвердження положення про порядок формування і використання коштів фондів   підтримки індивідуального  житлового  будівництва  на   селі», від  5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» (із змінами та доповненнями), а також рішення Івано-Франківської обласної ради від 23 грудня 2020 року  № 36-2/2020 «Про регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021-2025 роки та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада  
ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2024-2025 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Визначити головним виконавцем та розпорядником коштів Програми управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (Юрій Соколовський).
  3. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади та інших, не заборонених чинним законодавством джерел.
  4.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця - управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (Юрій Соколовський).
         5.  Вважати  таким, що втратило  чинність рішення  міської  ради від 25.11.2021 №1007 «Про цільову Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2022-2025 роки».
         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
 
 
      Міський голова                                                                   Андрій НАЙДА