ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Сесія:

XL

Скликання:

VIII

Проголосовано:

В цілому

Рішення:

Прийнято

Дата прийняття:

23.02.2023

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  25
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  8
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

РІШЕННЯ: № 1924
Про нову редакцію Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ

23.02.2023     №   1924

 
Про нову редакцію Положення
про управління з питань
надзвичайних ситуацій
Калуської міської ради
 
м.Калуш
(сорокова  сесія  восьмого демократичного скликання)
 
 
           

               Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 18 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Затвердити нову редакцію Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  (додається).
 
         2. Вважати таким,  що втратило  чинність,  рішення  Калуської міської ради  від 28.01.2021 року №210«Про затвердження нової редакції Положення про  управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради».
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на першого заступника  міського голови  з питань  діяльності  виконавчих  органів міської ради Мирослава Тихого.
 
 
 
Міський голова                                                                     Андрій НАЙДА
 

           
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                  рішення міської ради
                                                                  23.02.2023    №  1924
 
                                                                  Секретар міської ради
 
                                                                  _______Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
 
ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калуш
2023
 
 
 
1. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради є виконавчим органом міської ради.
 
Управління утворюється міською радою та входить до її складу і забезпечує в межах Калуської міської територіальної громади виконання покладених на управління завдань.
 
Управління є підзвітним і підконтрольним Калуській міській раді, підпорядковується голові Калуської міської ради та першому заступнику міського голови Калуської міської ради, а з питань цивільного захисту методично підзвітне Управлінню з питань цивільного захисту Івано–Франківської обласної державної адміністрації.
 
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Кодексом цивільного захисту України, розпорядженнями голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  голови Калуської міської ради, рішеннями   виконавчого комітету Калуської міської ради, наказами Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також цим положенням.
 
3. В Управлінні функціонує три відділи:
- цивільного захисту;
- організаційної, оборонної та господарської роботи;
- муніципальної інспекції.
 
4. Основним завданням Управління є забезпечення  на території Калуської міської  територіальної громади реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, мобілізації, оборонної роботи, екології та природних ресурсів, додержання законності, правопорядку в сфері благоустрою та стоянки і паркування транспортних засобів, що  включає:
- забезпечення реалізації в межах компетенції державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного, природного і соціального характеру, організацію ефективного співробітництва органів місцевого самоврядування з органами влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами  та організаціями, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
- організацію відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів Управління та сил Калуської міської субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області (надалі – Калуська міська субланка районної ланки) до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;
- здійснення разом з іншими органами управління міської ланки цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій;
- взаємодію з органами внутрішніх справ, Національної поліції України, служби безпеки, прокуратури, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, митних та інших адміністративних органів по забезпеченню дотримання законності, охорони громадського порядку, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
- організацію роботи по охороні довкілля та навколишнього природного середовища;
- здійснення нагляду за дотриманням на території Калуської міської територіальної громади положень чинного законодавства у сфері благоустрою, вимог Правил благоустрою, Правил паркування та стоянки, затверджених рішенням Калуської міської ради;
- забезпечення на території громади правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у встановленому чинним законодавством порядку, спільно з органами Національної поліції України;
- здійснення контролю щодо недопущення незаконної торгівлі та торгівлі з рук у невстановлених місцях;
-  виявлених правопорушень та притягнення до адміністративної відповідальності в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в частині зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису).
5. Управління відповідно до покладених на нього завдань :
5.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.
5.2. Подає голові Калуської міської ради та Управлінню з питань цивільного захисту  обласної державної адміністрації:
- пропозицiї до проектiв державних та регiональних програм щодо удосконалення органiзацiї цивiльного захисту та запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй;
- пропозицiї щодо включення до проектiв державного i місцевих бюджетiв витрат на розвиток i функцiонування органiв управління та сил Калуської міської субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, систем зв’язку та централiзованого оповiщення, здiйснення заходiв щодо захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй, лiквiдацiї їх наслiдкiв.
5.3. Здійснює у межах своїх повноважень збiр, накопичення, обробку i аналiз iнформацiї про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне iнформування міського голови та управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
5.4. Подає  голові Калуської міської ради пропозиції щодо утворення та складу спецiальних комiсiй з лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй, бере участь у їх роботi.
5.5. Координує дiяльнiсть сил Калуської міської субланки районної ланки цивільного захисту щодо запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв.
5.6. Забезпечує оповіщення керівного складу органiв управлiння та сил Калуської міської субланки районної ланки цивільного захисту, інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації.
5.7 Здійснює нагляд за дотриманням на території Калуської міської територіальної громади положень чинного законодавства у сфері благоустрою та Правил дорожнього руху в частині зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.
5.8. Забезпечує на території громади правопорядок, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян у встановленому чинним законодавством порядку спільно з органами Національної поліції України;
5.9 Здійснює контроль щодо недопущення незаконної торгівлі та торгівлі з рук у невстановлених місцях;
5.10. Фіксує виявлені правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, контролює за оплатою користування комунальними парковками та зонами платного паркування транспортних засобів на території Калуської міської територіальної громади.
5.11. Посадові особи Управління представляють в установленому законодавством порядку інтереси Калуської міської ради, виконавчого комітету,  голови міської ради та Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради в усіх судах України та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються їх компетенції та сфери діяльності.
5.12. Бере участь:
- у прогнозуваннi ймовiрностi виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, здiйснює районування територiй за наявнiстю потенцiйно небезпечних об’єктiв i об’єктiв пiдвищеної небезпеки та загрози виникнення стихiйного лиха;
- у пiдготовцi для подання  голові Калуської міської ради пропозицiй щодо розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, надання матерiальної та фiнансової допомоги населенню, яке постраждало внаслiдок надзвичайних ситуацiй;
- в органiзацiї вiдновлювальних робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, що проводяться силами органів цивільного захисту;
- у впровадженні в практику досягнень науки i технiки з питань запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй, зменшення впливу негативних наслiдкiв та проведення робiт з їх лiквiдацiї;
- у розробленні для подання в установленому порядку голові Калуської  міської ради плану цивiльного захисту i заходiв щодо запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв;
- в органiзацiї та проведенні пiдготовки органiв управління та сил Калуської міської субланки районної ланки, населення до дiй у надзвичайних ситуацiях у мирний час та в особливий перiод;
- у розробленні та органiзації здiйснення заходiв щодо евакуацiї населення iз зон надзвичайних ситуацiй та зон можливих бойових дiй в особливий перiод;
- у межах своїх повноважень у виконаннi завдань з мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi міста Калуш та населених пунктів що входять в склад Калуської МТГ.
5.13. Органiзовує та в установленому порядку здiйснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподiлом i цiльовим використанням матерiального резерву для запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та лiквiдації їх наслiдкiв.
5.13. Планує, організовує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території Калуської МТГ. 
5.14. Бере участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану.
5.15. Розробляє мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки. 
5.16. Забезпечує на території Калуської МТГ виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень).
5.17. Здійснює під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території Калуської МТГ , на роботу в умовах особливого періоду.
5.18 Доводить розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території Калуської МТГ і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
5.19. Керує та здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень). 
5.20. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
5.21. У разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснює заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території Калуської МТГ, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
5.22. Організовує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів. 
5.24. Сприяє Калуському РТЦК та СП у їх роботі в мирний час та під час мобілізації. 
5.25. Одержує від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території Калуської МТГ, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час. 
5.26. Вирішує разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень), у разі втрати зв'язку із зазначеними підприємствами, установами і організаціями під час мобілізації та у воєнний час.
5.27. Органiзовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облiк, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботi комiсii з питань визначення їхнього стану.
5.28. Здійснює планування та організацію роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
5.29. Приймає участь у проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
5.30. Спільно з Калуським РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області подає  голові Калуської міської ради пропозицiї щодо потреби в засобах радiацiйного i хiмiчного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Калуської міської субланки районної ланки цивільного захисту, а також щодо мiсць їх зберiгання.
5.31. Організовує накопичення та зберiгання засобiв радiацiйного і хiмiчного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Калуської міської субланки районної ланки та їх своєчасну видачу пiд час загрози виникнення або виникнення радiацiйних і хiмiчних аварiй та в особливий перiод.
5.32. Розробляє i здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органiв управління та сил Калуської міської субланки районної ланки в територiальнiй обороні.
5.33. Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцiнки радiацiйного i хiмiчного стану в умовах надзвичайних ситуацiй.
5.34. Забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень міської комісії з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй.
5.35. Організовує роботу iз забезпечення готовностi системи зв’язку та централiзованого оповіщення цивільного захисту.
5.36. Доводить до місцевих органiв виконанчої влади та органiв мiсцевого самоврядування розпорядженя про переведення Калуської міської субланки районної ланки у вищi ступенi готовностi.
5.37. Організовує роботи та бере участь в реалізації  державної політики у сфері профілактики невиробничого травматизму, забезпечує розробку і здійснення заходів щодо їх попередження.
5.38. Організовує роботу та налагоджує зв'язки з  військовими частинами на території громади та за її межами, в порядку надання їм шефської допомоги.
5.39. Розглядає в межах своєї компетенції  звернення громадян , вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
5.40. Розробляє та вносить в установленому порядку   голові Калуської міської ради і Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації пропозиції  щодо удосконалення нормативно-правових актів.
5.41. Здійснює контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією на території Калуської МТГ.
5.42. Розробляє проекти перспективних і поточних планів з охорони навколишнього природного середовища.
5.43. Здійснює зв'язок з науково-дослідницькими, державними господарчими та громадськими організаціями для проведення заходів з питань охорони, раціональному використанню і відтворенню природних ресурсів.
5.44. Систематично і оперативно інформує населення, підприємства та організації про стан навколишнього природного середовища.
5.32. Створює і використовує матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
5.45. Організовує та забезпечує життєдіяльність постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.
5.46. Організовує роботу муніципальної інспекції з охорони громадського порядку, дотримання законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами в сфері благоустрою, контролю за  дотримання Правил дорожнього руху в частині зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.
 
6. Управлiння  має право:
- одержувати  в установленому порядку вiд місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та суб'єктів господарювання всіх форм власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених  на нього  завдань;
- заслуховувати iнформацiю посадових осіб пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi i пiдпорядкування про хiд виконання завдань i заходiв у сферi цивiльного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов’язковi для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивiльного захисту, в тому числі у сфері благоустрою на території Калуської МТГ.
- залучати до здійснення заходiв, пов’язаних iз запобiганням виникненню надзвичайних ситуацiй та їх виникненням, сили Калуської міської субланки районної ланки згiдно з планами взаємодiї, а також окремих спецiалiстiв - за погодженням з їх керiвниками;
- проводити рейди та перевірки, обстеження території, об'єктів Калуської міської територіальної громади щодо стану їх благоустрою, додержання суб’єктами господарської діяльності, установами та організаціями незалежно від форм власності та громадянами законодавства у сфері благоустрою;
- відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою та поводження з відходами;
- вимагати від громадян, посадових та службових осіб суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності, які порушують законодавство у сфері благоустрою, поводження з побутовими та виробничими відходами, безпеки і порядку, припинення правопорушень та виносити на місці усні попередження та надавати приписи на усунення виявлених порушень особам, які допустили малозначні адміністративні порушення;
- складати протоколи про адміністративні правопорушення на службових та посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та громадян в межах компетенції та порядку передбачених чинним законодавством;
- здійснювати контроль за виконанням наданих приписів та запланованих заходів на усунення виявлених порушень;
- направляти протоколи про адміністративне правопорушення на розгляд органам (посадовим особам), уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- направляти повідомлення громадянам, посадовим та службовим особам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності для надання усних або письмових пояснень та проводити опитування зазначених осіб у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, публічної безпеки і порядку;
- здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомку, звукозапис, як допоміжний засіб фіксації порушень вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, публічної безпеки та порядку.
- здійснювати фото (відео) фіксацію порушень Правил дорожнього руху в частині зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.
- розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).
- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Калуської міської ради, службових та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на підрозділи Управління завдань, функцій та повноважень.
- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Калуської міської ради, службових та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань;
- встановлювати особу правопорушника, в тому числі за допомогою правоохоронних органів, та інших органів виконавчої влади;
- придбати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
- використовувати радіозв'язок за наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах;
- вимагати від громадян, службових та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку.
 • здійснювати контроль за дотриманням Правил дорожнього руху, Правил паркування транспортних засобів та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу стоянки та  паркування транспортних засобів;
 • проводити перевірку додержання водіями Правил паркування транспортних засобів щодо своєчасної оплати за послуги платного паркування транспортних засобів на стоянках платного паркування.
 • притягувати до адміністративної відповідальності власників або уповноважених осіб за порушення законодавства України у сфері зупинки. стоянки та паркування автотранспорту на території Калуської МТГ;
 • впроваджувати в Калуській МТГ програмний комплекс з автоматичної  фіксації правопорушень в сфері стоянки та паркування транспортних засобів та автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування, замовлення та розроблення технічних вимог та завдань до цієї системи з подальшим поданням їх на затвердження у встановленому законом порядку.
 • приймати  до договору цивільно-правового характеру фахівців та спеціалістів (робітників), для виконання роботи не пов’язаної з виконанням функцій державної влади чи місцевого самоврядування (діловодство, кур’єрство, господарські послуги, прибирання, тощо), в межах кошторисних призначень на фонд оплати праці.

 
7. Управління, у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого  самоврядування, а також з підприємствами, установами та органiзацiями незалежно від форми власності i підпорядкування, об’єднаннями громадян, правоохоронними органами, громадськими організаціями, посадовими і службовими особами, депутатами різних рівнів  та громадянами.
 
8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Калуської міської ради в установленому законодавством порядку.
9. Начальник управління:
9.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.
9.2. Подає на затвердження  положення про управління.
9.3. Затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними.
9.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  виконавчого комітету Калуської міської ради.
9.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.
9.6. Звітує перед виконавчим комітетом  про виконання покладених на управління завдань, планів роботи, функцій та делегованих повноважень.
9.7. Може входити до складу виконавчого комітету  ради Калуської міської ради.
9.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету та  ради питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.
9.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
9.10. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Калуської міської ради та її виконавчого комітету, з управлінням з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови Калуської міської ради, його профільного заступника та виконавчого комітету;
9.11. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси Калуської міської ради, виконавчого комітету, голови громади та управління з питань надзвичайних ситуацій  Калуської міської ради в усіх судових та адміністративних органах України  під час розгляду правових питань і спорів.
9.12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
9.13. Подає на затвердження  голові Калуської міської ради кошториси та штатні розписи управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
9.14. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.
9.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування Управління.
9.16. Подає голові Калуської міської ради пропозиції щодо:
- присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування управління;
- заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування управління;
-  вирішення кадрових питань щодо посадових осіб управління.
9.17. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності.
9.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень та компетенції управління.
9.19. Забезпечує додержання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни.
9.20. Розробляє спільно з керівниками підрозділів проектів регуляторних та нормативно-правових актів.
9.21. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством, рішеннями сесій Калуської міської ради  та цим Положенням.
10. Накази чи розпорядження начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, ДСНС України, можуть бути скасовані виконавчим комітетом міської ради або в судовому порядку.
 
11. Начальник управління має заступника (заступників) згідно затвердженого штатного розпису, що призначається на посаду та звільняться з посади  головою Калуської міської ради, відповідно до чинного законодавства України.
 
12. Гранична чисельність та  фонд оплати праці працівників Управління визначається  у межах відповідних бюджетних призначень що затверджуються у встановленому законодавством порядку.
 
13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує  голова Калуської міської ради за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. № 228.
 
14. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах та Калуському УДКСУ, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Підрозділи управління можуть мати внутрішні печатки та штампи.
 
15. Юридична та поштова  адреса Управління:
      77300
      вул. С.Бандери, 28, м. Калуш, Івано-Франківська обл.
 
16. Код ЄДРПОУ: 08519693